12 april online ledenvergadering BVjong 2022 in teken van nieuwe bestuur BVjong en oprichten Register kinder- en jongerenwerker.

Dinsdag 12 april van 11.00 uur -12.30 uur wordt er een speciale online ledenvergadering gehouden voor leden BVjong.  Deze online ledenvergadering staat in het teken van de vele vernieuwingen, die het bestuur de afgelopen jaren in gang heeft gezet en nog wil gaan zetten.

Deelnemen: Meld je aan per mail naar   info@bvjong.nl t.a.v. online ledenvergadering 12 april. Je ontvang dan maandag 11 april de zoomlink.

Deze online ledenvergadering is een zeer belangrijke bijeenkomst over de voortgang van BVjong  én versterking van de kwaliteit van de kinder-en jongerenwerker. Het gaat dan met name over

  • de nieuwe organisatiestructuur van BVjong met meer actieve werkgroepen;
  • het oprichten van een nieuwe beroepsregister kinder- en jongerenwerker
  • de verkiezing van het nieuwe bestuur

Agenda online ledenvergadering:

1. Voorstel nieuwe organisatiestructuur BVjong (met actieve werkgroepen)

2. Voorstel oprichten beroepsregister kinder- en jongerenwerk

3. Financieel verslag BVjong + voorstel verhoging lidmaatschap per 2023

4. Stemming kandidaten nieuwe bestuur

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 2 dagen  voor de vergadering opgeven via een mail naar het centrale mailadres: info@bvjong.nl

5. Rondvraag

Nog geen lid BVjong? Meld je aan als lid BVjong. Degene die nog geen lid zijn en toch officieel mee willen stemmen op deze vergaderingl moeten voor 10 april aangemeld zijn als lid. (zie website www.bvjong.nl)