Posts

Hoe staat het met de deskundigheidbevordering van kinder- en jongerenwerkers?

Kinder- of jongerenwerker: Wat zijn de (belangrijkste) trainingen, cursussen of studiedagen  die je het afgelopen jaar gevolgd hebt? En wat mis je nog – of zou je meer willen – aan training, cursus, overleg, studiedag of bijeenkomst  als kinder- en jongerenwerker? 

BVjong wil graag weten welke trainingen, cursussen de kinder- en jongerenwerkers in Nederland gegeven worden. En welke vraag naar trainingen, cursussen of studiedagen er is onder de  kinder- en jongerenwerkers. Vul daarom dit vragenformulier in : https://tinyurl.com/yyu27y6m