Beroepsregistatie als kinder- of jongerenwerker: SKJ of Register Sociaal Werk?

Hoe kan je registeren als kinder- of jongerenwerker? Het meest logische beroepsregister is bij Registerplein register Sociaal Werk. Meer informatie vind je hierover op   https://www.sociaalwerkversterkt.nl/thema/beroepsregistratie. Daar staat ook de link naar Registerplein: www.registerplein.nl . Een andere optie is een registratie bij het beroepsregister SKJ, dat eigenlijk bedoeld is voor de jeugdhulp. www.skj.nl

Wat is het verschil tussen Registerplein en  SKJ?  In dit document schetsen we de  voor- en nadelen van een registratie van bij  SKJ  of Registerplein. https://www.bvjong.nl/wp-content/uploads/2020/06/beroepsregistratie-kinder-en-jongerenwerk-1.pdf.

Praktijk: In de praktijk zien we dat veel kinder- en jongerenwerkers tegen een aantal zaken bij het SKJ aanlopen, zoals de bureaucratische werkwijze; een verouderde diploma’s of niet toereikende diploma waardoor je van het SKJ extra scholing moet volgen om toegelaten te worden. Maar het belangrijkste probleem bij het SKJ is dat de criteria’s voor bijscholing ingericht zijn op de jeugdhulp en niet toegesneden zijn op het werk van de kinder- en jongerenwerker. En het Register Sociaal Werk bij Registerplein is wel meer van toepassing op het werk , meer ontwikkelingsgericht opgesteld , maar heeft (nog) minder bekendheid dan SKJ.

Toekomst: BVjong momenteel in gesprek met Registerplein. We zijn bezig om de beroepscompetenties voor het vak kinder- en jongerenwerk beter te formuleren toegesneden op de huidige tijd; trainingsmodules te ontwikkelen én het ontwikkelen van een speciale plus-variant jongerenwerk binnen het Register Sociaal Werk. Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, mail naar info@bvjong.nl.

Word ook lid van beroepsvereniging BVjong