Opleidingen, Trainingen en Cursussen voor Kinder- en Jongerenwerkers

Leuk dat je geïnteresseerd bent om je te verdiepen in het mooie werkveld van kinder- en jongerenwerkers. Regelmatig krijgen wij vragen over welke opleidingen en trainingen geschikt zijn om kennis op te doen of uit te breiden. Onderstaande geven wij een opsomming van mogelijkheden die er zijn. Deze opsomming is geenszins volledig, maar geeft wel een goed beeld van de mogelijkheden die er nu zijn.

Opleidingen:

De meest voor de hand liggende optie om in het sociaal domein aan de slag te gaan is het volgen van een MBO of HBO opleiding. Daarnaast raden wij je aan om je aan te sluiten bij lokale organisaties zoals jeugdhonken, jongerenverenigingen om praktijk ervaring op te doen.

MBO

Voor MBO wordt de opleiding sociaal werk door het Regionale OpleidingenCentrum (ROC). Deze MBO opleiding sociaal werk biedt een goede combinatie tussen ervaring opdoen in de praktijk en op school. Andere regionale MBO opleiders bieden vergelijkbare opleidingen aan. Na deze studie kan je direct het werkveld in of doorstuderen aan het HBO.

HBO

Voor HBO biedt de Hogeschool van Amsterdam (HVA) de opleiding social work met de minor jongerenwerk. Deze optie is ook duaal, dus naast ander regulier werk, te volgen. Wij gebruiken hier de HVA als voorbeeld, maar veel van de lokale hogescholen bieden hun eigen vergelijkbare opleiding aan.

Trainingen:

Naast de reguliere opleidingen zijn er ook diverse mogelijkheden om je kennis te verdiepen. Ook deze lijst is bij lange na niet volledig, maar biedt een goed inzicht in de diverse mogelijkheden. De trainingen die we bespreken zijn:

Vakopleiding jongerenwerk

De vakopleiding is voor alle jongerenwerkers die Nederland rijk is. Ook sociaal werkers die meer willen weten over (de belevingswereld van) jongeren en andere geïnteresseerden die in hun dagelijkse, professionele leven met jongeren te maken krijgen, kunnen iets aan de vakopleiding hebben. Eventueel is het mogelijk losse modules te volgen.

Benieuwd of de vakopleiding iets voor je is? Kijk op: https://r-newt.nl/training-advies/vakopleiding-jongerenwerk/

Bureau Talentenjacht

Diverse trainingen gericht op jongerenwerkers. Voorbeelden zijn:

  • training ambulant jongerenwerk
  • training jongerenwerk op school

Kijk op: https://www.talenten-jacht.nl

Cursus Ambulant jongerenwerk  (Jan Schellekens)

De cursus wordt zowel in company als via open inschrijving gegeven. De meeste gevraagde cursus is de cursus:  Ambulant Jongerenwerk en Monitoring van (groepen) jongeren, een cursus die verspreid over een aantal dagdelen wordt gegeven. De deelnemers krijgen daarbij opdrachten om de opgedane informatie in de praktijk te brengen en terug te koppelen.

Voor meer info: http://www.jeugdenjongerenwerk.nl/presentaties/traject-cursussen/ (let op: betreft geen https beveiligde website)

Training online jongerenwerk (JOZ)

Sociale media maken een steeds groter onderdeel uit van de leefwereld van jongeren. Online jongerenwerk zou daarom een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van het takenpakket van jongerenwerkers. Veel jongerenwerkers hebben echter onvoldoende zicht op de online leefwereld van jongeren, de rol die sociale media spelen in het opgroeien van jongeren én wat opgroeien in de online leefwereld vraagt aan begeleiding

Meer informatie: https://stichtingjoz.nl/

Training You!nGwoman / You!nGman

De You!nGwoman en de You!nGman trainingen zijn 2 trainingen die specifiek zijn toegericht op jongens of meiden van 12 t/m 17 jaar. Het doel is om verder te leren over hoe wij jongeren weerbaarder en sterker kunnen maken. Ze laten ontdekken dat ze waardevol zijn, er echt toe doen en worden ondersteund bij het opgroeien.

Meer informatie: https://you-ng.nl/trainingen/

Training Effectief Jongerenwerk

De opleiding Effectief Jongerenwerk biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten aan de deelnemers om hun werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven. Docent Frank van Strijen van Jeugd Enzo geeft deze 15 daagse training.

Meer informatie: https://www.logavak.nl/aanbod/32/65/jongerenwerk-nieuwe-stijl

Opleiding Streetcare (verwacht najaar 2021)

Mede op basis van het recent verschenen boek Streetcare van Kim Jolink is dit een meerdaagse opleiding voor jeugdzorg, straathoekwerkers en jongerenwerkers.

Meer informatie: https://kimstreetwise.nl/

Training competentiematrix jongerenwerkers

Op basis van het nieuw competentieprofiel kinder- en jongerenwerk is ook een YNGassessment voor kinder-en jongerenwerkers ontwikkeld.

Deze training is ontwikkeld door  You!ng en Dick Smit online.

BVjong videosessies:

Op regelmatige basis organiseert BVjong videosessies met jongerenwerkers in het hele land. Het doel is om samen te komen, kennis uit te wisselen en gezamenlijk te groeien. In elke sessie wordt een thema centraal gesteld, worden experts aan het woord gelaten en heb je zelf inspraak door de break-out sessies.

Meer informatie over op de BVjong agenda pagina

Wat is er nog meer?

Naast bovenstaande trainingen en opleidingen zijn er veel specifieke trainingen beschikbaar die verdieping bieden op specifieke onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Omgaan met polarisatie
  • Voorlichting drank- en drugs

Heb je aanvullingen op bovenstaande lijst? Of wil je meer informatie over een van de trainingen? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op! Mail naar info@bvjong.nl.

Steun het jongerenwerk in Nederland. Word lid van de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers BVjong!

BVjong Logo