Magic Wand: Jongerenwerker Jerrol vertelt over zijn werkbezoek aan Slovenië

Vanuit BVjong en in kader van internationaal project Magic Wand hebben vijf Nederlandse Jongerenwerkers (Nicole van Onno, Pieter ter Napel, Ronald van Goethem, Christaan Verschoor en Jerrol Lashley) een training Streetwork gevolg in Ljubljana (Slovenië). Hierbij het verslag van Jerrol Lashey van netwerk Hoorn.

“Van 20 tot en met 24 mei jl. heb ik een enerverende training gevolgd. Een training die veel indruk op mij (als jongerenwerker) heeft gemaakt. Samen met vier andere professionele jongerenwerkers zijn wij door BV Jong, dé beroepsvereniging voor en van kinder- en jongerenwerkers in Nederland, gevraagd om deel te nemen aan de training Magic Wand dat plaatsvond in Ljubljana (Slovenië). Het doel was om ervaringen uit te wisselen met jongerenwerkers uit Slovenië, Portugal, Tsjechië en Kroatië en de methode en visie op het gebied van het (ambulant) jongerenwerk (street based youth work) met hen te bespreken.

Samen hebben we het Europees jongerenwerk en de structuren per land in beeld gebracht. Het was erg interessant om te ervaren dat de ontwikkeling van het jongerenwerk per land verschillend is en soms zelfs heel ver uit elkaar ligt. In Slovenië en Kroatië staat het vak Jongerenwerk en de profilering hiervan in de kinderschoenen. De communistische inslag is nog duidelijk aanwezig waardoor preventie en repressie erg ver uit elkaar liggen, in ieder geval m.b.t. de samenwerking met de betreffende partners. Een samenwerking tussen politie en jongerenwerk bijvoorbeeld, is in deze landen verre van vanzelfsprekend.

Delen van kennis en ervaring

Wij hebben een jongerencentrum bezocht in Slovenië en wat je daar ziet is de, vanuit de staat, ontbrekende financiële ondersteuning. Alle benodigdheden in het jongerencentrum waren geschonken of bij elkaar gesprokkeld in de buurt. Zo had de muziekstudio geen opnamemogelijkheid en was de apparatuur sterk verouderd. Onze kennis en ervaring op het gebied van (muziek-) talentontwikkeling en sociale media hebben we dan ook met hen kunnen delen. Wat ons nog meer opviel was het feit dat Slovenië vrijwel geen multiculturele samenleving kent. De jongeren die er waren ‘labelen’ wij in Nederland als zijnde alternatievelingen, kraker types en skatejongeren. Naast alle verschillen hebben we ook kennisgemaakt met een jongerenwerkster die bijna dezelfde methodiek hanteert als ons in Nederland.

Door middel van dagenlange uitwisseling konden we samen met de andere landen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een handboek voor jongerenwerkers op Europees niveau en daarmee ons vakmanschap uitdragen. We hebben veel energie gekregen van het feit dat we samen in een proces zitten voor een hoger doel; een maatschappelijke vorming teweeg brengen door middel van het delen van onze expertise.

Met het oog op het organiseren van een jongerenwerkcongres in Hoorn zien we ook mogelijkheden en kansen om deze kennis mee te nemen naar Hoorn en wellicht iets in de uitwisselingssfeer te doen met deze landen. Je merkt namelijk dat deze jongerenwerkers hunkeren naar erkenning van hun vak. Ze willen zo veel mogelijk tips en kennis vergaren om deze erkenning te verkrijgen.

Gemeenschappelijk doel

Erkenning van het jongerenwerk is een gemeenschappelijk doel geworden waar we graag onze bijdrage aan leveren. Maar ook hoe we kunnen samenwerken met repressieve partners, het creëren van sociale wijkteams, op een snellere wijze aansluiting vinden met de hulpverlening, hoe jongeren op straat en school te benaderen etc. Het uitwisselen van onze kennis heeft bij onszelf ook deskundigheidsbevordering teweeg gebracht. Terug naar de basis van ons werk laat ons weer creatiever worden, maar ook kritisch op ons werk.

Een Portugese jongerenwerker die criminologie had gestudeerd heeft ons goed kunnen adviseren hoe preventief te werken met afglijdende jongeren en tieners en de werking van verschillende  preventieve initiatieven voor de jeugd. De jongerenwerkers uit Portugal en Tsjechië  maakten bij ons de  meest professionele indruk op het gebied van onderzoek, vakmanschap en ontwikkeling. We kijken nu al uit naar de volgende training en willen graag onze bijdrage leveren om ons vakmanschap Europees te borgen!

Bedankt voor deze geweldige ervaring.”