Videosessie: Mentaal welzijn, veerkracht en jeugd

Gratis videosessie 1 – Donderdag 15 april: De frustraties moeten eruit!
Gratis videosessie 2  – Donderdag 20 mei: De frustraties slaan naar binnen.

Deze videosessie is een tweeluik over mentale weerbaarheid van de jeugd en rol van kinder- en jongerenwerk daarbij.

Donderdag 15 april / 11:00 tot 12:00 uur: De frustraties moeten eruit!

Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

BVjong / 1sociaaldomein en Platform JEP organiseren de komende maanden twee videosessies over de zorgen over het mentale welzijn van de jeugd, nu en straks na coronatijd. De eerste videosessie heeft als titel “de frustraties moeten eruit!” We organiseren deze sessie in samenwerking met Platform JEP. In breakout groepen wisselen we uit over de praktijk en Stijn Sieckelinck, lector jongerenwerk bij YouthSpot, zal een boeiende inleiding verzorgen.

Door de langdurige coronasituatie zie je een groot aantal jongeren gefrustreerd raken. Het gevoel hebben dat zij stilstaan. Door spanningen en onzekerheid weten ze niet hoe hun toekomst eruit ziet. Alle mogelijkheden om in het dagelijks leven stoom af te blazen – stapavonden, voetbaltribunes, sportscholen, feesten, festivals zijn weggevallen. In een aantal gemeenten zie je daardoor het aantal meldingen van overlast door jongeren fors toenemen; ontstaan er illegale feestjes, vernielingen of relletjes. Daarbij zie je veel uitingen van anti-overheidssentiment, anti-virusspreuken of complottheorieën. En wij maar roepen “nogffvolhouden”.

Samen werken aan veerkrachtige jongeren

In deze tijd moet je als werker extra alert zijn op de emoties van deze jongeren. Dit is niet altijd gelijk zichtbaar, maar ze uiten hun angsten en frustraties via boosheid, onrust, een grote mond, zijn juist stil of hyper alert op alles wat in hun omgeving gebeurt. Ze hebben het nodig hun gevoelens en frustraties te uiten. Hoe reageer je hierop als kinder- of jongerenwerker? Hoe werk je juist nu aan veerkrachtige jongeren? Dat is het thema van deze videosessie.

Meer informatie:

Platform JEP ondersteunt professionals die met en voor jongeren werken bij vragen rond polarisatie en radicalisering. Het platform lanceerde onlangs een online magazine over het thema Veerkracht.

Stijn Sieckelinck is de nieuwe lector jongerenwerk bij Youth Spot en schrijver van het boek IReradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld (2017), een pedagogische visie op de radicalisering van jongeren. Hij legt nu de laatste hand aan een boek over identiteitsvorming van jongeren in een gepolariseerde samenleving: Dream Teams. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren.

Evenementen

  • Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda