Kinderwerk anno 2021: Veel meer dan organiseren van activiteiten!

De ervaringsverhalen en kwantitatieve uitkomsten van het onderzoek ‘Kinderwerk anno 2021’ tekenen een beeld van kinderwerk dat veel breder is dan het organiseren van activiteiten. Beleidsmakers moeten dan ook gestimuleerd worden om het kinderwerk verder te verankeren in de pedagogische infrastructuur van het sociaal domein. Dit is een van de aanbevelingen uit het onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, BVjong, Verdiwel en Froukje Hajer.

Het onderzoeksrapport Kinderwerk anno 2021 is een combinatie van kwantitatieve resultaten, ondersteund door ervaringsverhalen. Een opzet die volgens Mike Loef, medewerker van het NJi, de kracht van het kinderwerk toont. ‘Over kinderwerk wordt vaak gedacht dat het draait om het organiseren van activiteiten. De ervaringsverhalen en kwantitatieve uitkomsten laten een ander beeld zien. Kinderwerkers voeren veel verschillende werkzaamheden uit om te werken aan diverse doelstellingen’, vertelt Loef. ‘Denk aan talentontwikkeling, participatie of het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Rapport samengevat in infographic

Het onderzoeksrapport is ook samengevat als infographic. Een opzet die in 2019 ook voor het jongerenwerk werd gemaakt, weet Loef. ‘De infographic voor het jongerenwerk zien we nog steeds op veel plekken terugkomen. Hij wordt gebruikt als praatplaat tussen jongerenwerkers, beleidsmakers en samenwerkingspartners. We hopen dat de kinderwerkinfographic hetzelfde effect heeft en daarmee bijdraagt aan het verder benutten van de potentie van het kinderwerk. Dit vraagt namelijk om een gezamenlijke inzet van zowel kinderwerkers als beleidsmakers en bestuurders.’

Download het volledige rapport en de handige factsheet via onderstaande buttons.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut