Landelijke conferentie Meidenwerk op 23 oktober!

Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek Kracht van meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk’ (oktober 2018), organiseert het lectoraat Youth Spot (HvA) in samenwerking met Uitgeverij SWP een conferentie over het meidenwerk. Het boek is het resultaat van 7 jaar onderzoek in samenwerking met verschillende jongerenwerkorganisaties. Het is de eerste wetenschappelijke onderbouwde uitgave die inzicht biedt in het methodisch werken met groepen en individuele meiden en hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling van meiden. De conferentie staat in het teken van het delen van de ontwikkelde kennis zodat deelnemers het meidenwerk verder kunnen versterken.

Wanneer?

Dinsdag 23 oktober 2018

 Waar?

Hogeschool van Amsterdam

 Voor wie?

Jongerenwerkers

Teamleiders jongerenwerk en beleidsmakers

Docenten en studenten

 

Wat kun je deze dag verwachten?
Naast een interessant plenair gedeelte waarin onder andere het boek wordt gepresenteerd, kun je deelnemen aan verschillende workshops over thema’s die het meidenwerk treffen.

 

Voorlopig programma
10.00 – 10.30 uur Ontvangst op de Hogeschool van Amsterdam
10.30 – 10.55 uur Plenaire lezing

11.00 – 11.25 uur Boekpresentatie

11.25 – 11.40 uur Korte pauze
11.40 – 12.30 uur Workshopronde 1
12.30 – 13.30 uur Lunch en kennismarkt
13.30 – 14.20 uur Workshopronde 2
14.30 – 15.30 uur Afsluitende high tea

Deelnemen?

Voor meer informatie en aanmelden ga naar de website HvA/YouthSpot via deze link  meidenwerkdag  

 

 

 

Afwegingskader voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) ontvangt van beroepsgroepen de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge.

De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Minister De Jonge: “We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar  een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

Download hier het afwegingskader.

Zie voor meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders van de beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode