12 april online ledenvergadering BVjong 2022 in teken van nieuwe bestuur BVjong en oprichten Register kinder- en jongerenwerker.

Dinsdag 12 april van 11.00 uur -12.30 uur wordt er een speciale online ledenvergadering gehouden voor leden BVjong.  Deze online ledenvergadering staat in het teken van de vele vernieuwingen, die het bestuur de afgelopen jaren in gang heeft gezet en nog wil gaan zetten.

Deelnemen: Meld je aan per mail naar   info@bvjong.nl t.a.v. online ledenvergadering 12 april. Je ontvang dan maandag 11 april de zoomlink.

Deze online ledenvergadering is een zeer belangrijke bijeenkomst over de voortgang van BVjong  én versterking van de kwaliteit van de kinder-en jongerenwerker. Het gaat dan met name over

 • de nieuwe organisatiestructuur van BVjong met meer actieve werkgroepen;
 • het oprichten van een nieuwe beroepsregister kinder- en jongerenwerker
 • de verkiezing van het nieuwe bestuur

Agenda online ledenvergadering:

1. Voorstel nieuwe organisatiestructuur BVjong (met actieve werkgroepen)

2. Voorstel oprichten beroepsregister kinder- en jongerenwerk

3. Financieel verslag BVjong + voorstel verhoging lidmaatschap per 2023

4. Stemming kandidaten nieuwe bestuur

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 2 dagen  voor de vergadering opgeven via een mail naar het centrale mailadres: info@bvjong.nl

5. Rondvraag

Nog geen lid BVjong? Meld je aan als lid BVjong. Degene die nog geen lid zijn en toch officieel mee willen stemmen op deze vergaderingl moeten voor 10 april aangemeld zijn als lid. (zie website www.bvjong.nl)

Boeiend gesprek jongerenwerkers met minister Hugo de Jonge over desinformatie en gevolgen corona voor jongeren

Woensdag 1 december j.l. was er een boeiend videomeeting met kinder- en jongerenwerkers én Hugo de Jonge (demissionair) minister van VWS.  De aanleiding was de impact van corona op jongeren. Over de gevolgen van het coronabeleid op jongeren, over redenen waarom jongeren zich  wel/niet laten vaccinneren bij jongeren; over mis-/des- informatie, over wantrouwen bij jongeren door de coronamaatregelen.  Ook gingen ze samen op zoek naar oplossingen hoe zowel de overheid én de kinder- en jongerenwerkers in verbinding en gesprek blijven met jongeren.  Deze videomeeting was georganiseerd door BVjong i.s.m het ministerie VWS.

De videomeeting vond plaats in een studiosetting. Onder de gedreven leiding van Bianca Boender (Youn!g/voorzitter BVjong) gingen de jongerenwerkers Younes el Mghari en Diedeke Brouwer ( beiden SJJMH Lansingerlant); Jerrol Lashley ( Netwerk, Hoorn) en Mario Delogu (Alifa, Enschede) in gesprek met minister De Hugo de Jonge. Ook aanwezig was onderzoeker  Prof. Jan-Willem van Prooijen, gedragsdeskundige, die vanuit zijn expertise een aantal zaken over desinformatie duidde. Een boeiend gesprek, helaas tekort door de drukke agenda van de minister. Conclusie: Er valt nog veel meer te bespreken met de minister over de effecten van het coronabeleid op jongeren en de belangrijke rol van het kinder- en jongerenwerk hierbijbij. Misschien een volgende keer.

Naar aanleiding van deze videosessie delen we jullie meer informatie over desinformatie: Handreiking desinformatie in coronatijd (voor zorgprofessionals) | Brochure | Rijksoverheid.nl    en de fakenieuws-checklist : https://you-ng.nl/blog/nepnieuws-en-coronacomplotten-wat-is-het-en-hoe-ga-je-ermee-om/

Wil je de videomeeting terugkijken: een korte impressie krijg je via deze link: Dialoogsessie Corona & Jongerenwerkers (vimeo.com)

De gehele opname terugkijken (ca. 1 uur) kan ook via deze link: Dialoogsessie Corona & Jongerenwerkers on Vimeo

Voorvertoning van afbeelding

Videosessie Kinder- en Jongerenwerk wederom in een (gedeeltelijke ) lockdown ?

Donderdag 18 november 2021 van 11.00 -12.00 uur. Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Het demissionaire kabinet kondigde vrijdagavond een gedeeltelijke lockdown aan. Dit heeft ook grote consequenties voor kinderen en jongeren.

In de videosessie kijken we naar welke impact deze lockdown op jongeren hebben en geven we een overzicht van de belangrijkste gevolgen van de nieuwe corona-maatregelen: wat betekent dit voor de kinder- ehttps://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessiesn jongerenwerker?

We geven praktische tools om juist in deze tijd aan te sluiten bij de leef en belevingswereld van kinderen en jongeren.


Jongerenwerker Jasper Lanting uit Hoogeveen deelt een praktijkverhaal n.a.v “Stelling: jongeren dreigen steeds hun vertrouwen in de overheid verliezen. Als jongerenwerkers moeten we de stem van deze jongeren nog meer moeten laten horen. “

In de breakout-rooms nemen we tijd om praktijkervaringen uit te wisselen.
#sterkkinderwerk #sterkjongerenwerk #corona
Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

“Tegen polarisatie bij jongeren” – Gratis Online Inspiratie – en kennisdelingsconferentie – 11 november 2021

met 6 interessante interactieve workshops


Donderdag 11 november 10.00 -12.00 uur.

aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies.

De aanpak van ongewenste polarisatie bij jongeren (zowel online als offline) is een actueel thema. Het aanbod aan kennis, methodieken en trainingen voor het tegengaan van polarisatie bij jongeren is versnipperd aanwezig bij kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en interventie-ontwikkelaars. In de inspiratie-en kennisdelingsconferentie willen we deze kennis, methodieken en trainingen samenbundelen en jeugdprofessionals en gemeenten hier omtrent informeren en inspireren.

Een online conferentie georganiseert door 1sociaal domein/ het channel BVjong/jongerenwerk  samen met Kennisplatform – Integratie & Samenleving

Programma:

We beginnen met een algemeen gedeelte met  Olaf Stomp (gesprekleider); Ron van Wonderen (Verwey Jonker/KIS);  Hanae Haddouche (jongerenwerker Utrecht) en Nabil el Malki (Jongerenwerker Arnhem) zetten we uiteen wat we kunnen verstaan onder polarisatie en hoe pak je dat aan? En wat zijn ervaringen van jongerenwerkers daarbij .

Vervolgens is er de keuze uit één van de volgende 6 online workshops (Maak je keuze bij de aanmelding !)

1. Struisvogelsessie doorAnnemarie van Hinsberg (KIS, Movisie)

Wat doe je als een jongere steeds vaker extreemrechtse uitspraken doet? Of als een jongere niet wil meedoen aan een activiteit vanwege het geloof? Veel professionals in het sociaal domein en het onderwijs worstelen in hun eentje met morele dilemma’s. Dat kan behoorlijk eenzaam zijn. En de uitkomst is soms dat ze hun kop in het zand steken. In deze workshop wordt uitgelegd hoe je met collega’s een aanpak kan creëren voor morele dilemma’s.

2. Dialoog en Polarisatie door Dirk-Martin Grube (Vrije Universiteit Amsterdam) en Karim Amghar (WijWijs)

Vormt dialoog een tegengif tegen (onwenselijke vormen van) polarisatie bij jongeren? In deze workshop wordt deze vraag beantwoord door in te gaan op wat dialoog eigenlijk is, hoe dialogen zich onderscheiden van andere vormen van communicatie, wat nodig is om een goed dialoog te kunnen voeren en in hoeverre dialoog mogelijk is bij jongeren. In de workshop staat de uitwisseling van theorie en praktijk over de dialoog als middel tegen polarisatie bij jongeren centraal.

3. Omgaan met hate speech doorJoline Verloove (KIS, Movisie)

Wat is online hate speech? En wat doe je als jongerenwerker als je haatdragende uitingen online tegenkomt? Wat werkt daarbij wel en niet? In deze interactieve workshop gaan Joline Verloove (projectleider Movisie/KIS) en Frank Sikkink (expert media en jeugd) in op de aanpak van hate speech. Hierbij wordt kennis gedeeld uit recente projecten waaronder Detect Then Act en #DatMeenJeNiet.

4. Polariserende processen en identiteitsontwikkeling doorCharlot Lugtigheid (Vrije Universiteit Amsterdam)

Identiteit is een actueel maatschappelijk thema en ligt ten grondslag aan veel polariserende processen in de samenleving. Het gaat dan om confrontaties over wie we zijn en tot welke groep we behoren. Hoe beïnvloeden deze polariserende processen de identiteitsontwikkeling van jongeren en welke interveniërende rol kan het jongerenwerk of het outreachende sociaal werk hierin spelen?

5. Omgaan met extreme idealen (OMEI) doorNajat el Hani (JEP, Link Academy, Universiteit Leiden)

OMEI staat voor omgaan met extreme idealen. Jeugdprofessionals die met jongeren en/of jongvolwassenen werken hebben soms contact met jongeren die als gevolg van hun identiteitsvorming extreme idealen gaan aanhangen. Hoe kun je als jeugdprofessional voorkomen dat jongeren volledig opgaan in deze extreme idealen? Hoe voer je hierover een zinvol gesprek met hen? Wat doe je als je weerstand voelt tegen hun uitspraken? Door een combinatie van demonstreren en oefenen krijg je antwoord op deze en andere vragen.

6. Aanpak van online discriminatie: wat werkt? door René Broekroelofs (KIS, Movisie)

Veel jongeren komen op sociale media discriminatie, haat of racisme tegen. Samen met Hogeschool InHolland en Diversity Media doet Movisie onderzoek naar online discriminatie in het project #DatMeenJeNiet. In dit project worden jonge kleine influencers getraind om op te staan tegen online discriminatie. In deze sessie gaan we hier dieper op in. Waardoor ontstaat (online) discriminatie? Wat kun je ertegen doen? Hoe kun je ingrijpen als je online discriminatie tegenkomt? In de workshop wordt aan de hand van #DatMeenJeNiet en wetenschappelijk onderzoek achtergrondkennis, tips en tricks gegeven om hier zelf mee aan de slag te gaan.

aanmelden voor deze gratis online inspiratieconferentie: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Videosessie “Kinder- en jongerenwerk zit in de lift. Hoe zetten we dit door?”

Donderdag 21 oktober 2021 van 11.00 – 12.00 uur. Aanmelding: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Werd jij enthousiast dat in Coranatijd er veel meer een beroep gedaan werd op kinder en- jongerenwerkers? Dat het belang van inzet op preventie bij veel beleidsmakers al veel meer doorgedrongen is? En dat lokale en landelijke overheden ons werk zo serieus nemen?

Jij/ jullie als kinder-en jongerenwerkers hebben zichtbaar gemaakt dat we:

 • inderdaad present werken en ook onder lastige omstandigheden onze doelgroepen weten te bereiken
  • flexibel zijn in ons handelen en methodieken: in zeer korte tijd is het online werken een vast onderdeel geworden het jongerenwerk
  • inventief zijn in het bedenken van nieuwe werkvormen en activiteiten afgestemd op de actualiteit
  • meester zijn in het benutten van sociale media, niet alleen voor ons lokale werk maar ook in het spontaan opzetten van landelijke netwerken met andere kinder- en jongerenwerkers
  • in korte tijd landelijke acties kunnen opstarten naar aanleiding van actuele thema’s zoals #NoShank en #nogffvolhouden
  • uitgebreid ideeën voor activiteiten en promotiecampagnes uitwisselen (eenzaamheid, geldezels)
  • de echte influencers zijn die jongeren weten te bereiken vanuit oprechte betrokkenheid en pedagogisch perspectief.

Kom naar de videosessie op 21 oktober en help mee met de oplossing voor de vraag: hoe zetten we deze ontwikkelingen door en hoe houden we als beroepsgroep de regie over onze inzet voor kinderen en jongeren én over ons eigen professionaliseringsproces?

Het programma 21 oktober:

We beginnen met een inleiding van Niko de Groot, coördinator BVjong over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten kinder- en jongerenwerk. En daarna verdere duiding door Dick Smit (trainer, adviseur) en Bianca Boender (You!ng), beiden sinds oktober interim-voorzitters van BVjong. En vervolgens discussie in beakoutrooms . Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies