Jongerenwerkers: Meer jongerenwerk vraagt om gespecialiseerde beroepskrachten met vakkennis

Verslag van de videosessie 11 maart over beroepsontwikkeling van het kinder- en jongerenwerk.

Maandag 11 maart kwamen 50 professionals online samen vanuit zowel het kinder- en jongerenwerk als het beroepsonderwijs. De videosessie was georganiseerd door BVjong in samenwerking met Sociaal Werk Nederland. Beide verenigingen hebben vakontwikkeling van het kinder- en jongerenwerk hoog op de agenda staan. Hoewel het kinder- en jongerenwerk met ongeveer 2000 fte nog steeds een kleine beroepssoort is, merkt de beroepspraktijk op dat de vraag om meer inzet van het kinder- en jongerenwerk toeneemt.

Tijdens de videosessie kwamen diverse voorbeelden aan de orde waar jongerenwerkers en opleidingscentra samenwerken aan kennisdeling en maatschappelijke vraagstukken. Zo ook Alef Sies (jongerenwerker) van Amaryllis die vertelde over hoe in Leeuwarden een leerbedrijf is gestart waar mbo en hbo studenten met interesse voor kinder- en jongerenwerk samenkomen. Ook in Eindhoven worden studenten van Fontys Hogeschool en het Summa college verbonden aan het jongrenwerk van Dynamo (Lumens) en werken ze aan maatschappelijke vraagstukken in de wijk.

Ook tijdens de uitwisseling in breakoutrooms werden andere inspirerende voorbeelden gedeeld waar samenwerking tussen mbo, hbo en praktijk worden toegepast. Over het algemeen wordt opgemerkt dat vanuit de sociaal werk opleidingen weinig beroepskrachten met specifieke kennis over het kinder- en jongerenwerk uitstromen. Een investering vanuit de beroepsopleidingen is dan ook hard nodig. Zeker met de toenemende vraag om interventies van het kinder- en jongerenwerk op het gebied van o.a. preventie en de rol die kinder- en jongerenwerkers spelen in de sociale basis van wijken en gemeenten.

De input van deze videosessie wordt door BVjong en Sociaal Werk Nederland gebruikt om de vakontwikkeling van het kinder- en jongrenwerk te versterken.

Kinderwerk: De onmisbare voorloper van het jongerenwerk

Een ‘Shout Out’ naar het Kinderwerk!

Bianca Boender (voorzitter BVjong en You!nG) en Saskia Nout (bestuurslid BVjong en werkzaam voor St. Rijnstad) vinden dat er meer aandacht moet zijn voor ondersteuning in het gezond en veilig opgroeien van kinderen in onze maatschappij. Daarom maken ze zich hard voor goed en stevig kinderwerk in Nederland. Zij doen met de publicatie van het paper ‘Kinderwerk: De onmisbare voorloper van het jongerenwerk’ een letterlijke en figuurlijke ‘Shout Out’ naar het vak kinderwerk.

“Kinderwerkers werken domeinoverstijgend vanuit de positie van het kind. Ze richten zich op de pedagogische opdracht. […] Tijdens aansprekende activiteiten die kinderwerkers organiseren, leren of verbeteren kinderen spelenderwijs hun competenties en vaardigheden.” aldus Bianca en Saskia.

De twee auteurs zien dat er landelijk veel aandacht is voor ‘preventie met gezag’ en er steeds meer focus is op jongerenwerk. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd om jongeren die dreigen af te geleiden zo jong mogelijk te helpen: “Dat is goed en noodzakelijk, maar gaat vaak over jongeren vanaf 12 jaar oud”. Bianca en Saskia pleiten voor meer aandacht voor kinderen: “Als je ze zo jong mogelijk wilt helpen, moet je zo jong mogelijk insteken. En wel op de leeftijd waar kinderen het meeste beïnvloedbaar zijn.”

Het paper ‘Kinderwerk: De onmisbare voorloper van het jongerenwerk’ kan je hier downloaden.