Videosessie “Kinder- en jongerenwerk zit in de lift. Hoe zetten we dit door?”

Donderdag 21 oktober 2021 van 11.00 – 12.00 uur. Aanmelding: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Werd jij enthousiast dat in Coranatijd er veel meer een beroep gedaan werd op kinder en- jongerenwerkers? Dat het belang van inzet op preventie bij veel beleidsmakers al veel meer doorgedrongen is? En dat lokale en landelijke overheden ons werk zo serieus nemen?

Jij/ jullie als kinder-en jongerenwerkers hebben zichtbaar gemaakt dat we:

 • inderdaad present werken en ook onder lastige omstandigheden onze doelgroepen weten te bereiken
  • flexibel zijn in ons handelen en methodieken: in zeer korte tijd is het online werken een vast onderdeel geworden het jongerenwerk
  • inventief zijn in het bedenken van nieuwe werkvormen en activiteiten afgestemd op de actualiteit
  • meester zijn in het benutten van sociale media, niet alleen voor ons lokale werk maar ook in het spontaan opzetten van landelijke netwerken met andere kinder- en jongerenwerkers
  • in korte tijd landelijke acties kunnen opstarten naar aanleiding van actuele thema’s zoals #NoShank en #nogffvolhouden
  • uitgebreid ideeën voor activiteiten en promotiecampagnes uitwisselen (eenzaamheid, geldezels)
  • de echte influencers zijn die jongeren weten te bereiken vanuit oprechte betrokkenheid en pedagogisch perspectief.

Kom naar de videosessie op 21 oktober en help mee met de oplossing voor de vraag: hoe zetten we deze ontwikkelingen door en hoe houden we als beroepsgroep de regie over onze inzet voor kinderen en jongeren én over ons eigen professionaliseringsproces?

Het programma 21 oktober:

We beginnen met een inleiding van Niko de Groot, coördinator BVjong over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten kinder- en jongerenwerk. En daarna verdere duiding door Dick Smit (trainer, adviseur) en Bianca Boender (You!ng), beiden sinds oktober interim-voorzitters van BVjong. En vervolgens discussie in beakoutrooms . Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

20 mei: Gratis videosessie “Mentaal welzijn, veerkracht en jeugd: De frustraties slaan naar binnen.

Donderdag 20 mei 2021 – 11.00 – 12.00 uur. Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Deze videosessie is een tweeluik over mentale weerbaarheid van de jeugd en rol van kinder- en jongerenwerk daarbij.  Deze 2e videosessie  van BVjong/1sociaaldomein over de mentale zorgen van jeugd in en na coronatijd gaat over frustraties die zich naar binnen richten in de vorm van innerlijke spanningen, eenzaamheid, schulden of  depressieve gedrag bij kinder- en jongeren. 

Met een Centrale presentatie “Jongeren en Corona: kwetsbaarheden en kansen “ door: Lysanne te Brinke en Ilse van de Groep, twee onderzoekers uit het SYNC lab Erasmus Universiteit . Tijdens de presentatie delen Lysanne en Ilse hun kennis over (hersen)ontwikkeling van kinderen en jongeren en de resultaten van hun onderzoek naar de impact die de coronacrisis heeft op de mentale gezondheid van jongeren. Ook gaan ze in op manieren waarop jongerenwerkers deze kwetsbaarheden om kunnen zetten in kansen. Gezamenlijk denken we na over hoe we kinderen en jongeren na de coronacrisis aan een goede en veerkrachtige toekomst helpen.  

Tijdsplanning videosessie:

11.00 uur:     opening en korte inleiding videosessie

11.05uur       Presentatie “Jongeren en Corona: Kwetsbaarheden en kansen (SYNC Lab -Lysanne te Brinke en Ilse van de Groep

11.20 uur      Vragen vanuit de chat

11.25 – 11.45 uur – break-out rooms

– vragen :

 1. Wat zie jij aan innerlijke spanningen (eenzaamheid, etc) nu bij de kinder- en jongeren? Herken je je in dat wat hierover in de presentatie is gezegd?
 2. Welke aanknopingspunten zien je om het mentaal welzijn van jongeren te versterken (nu én na corona)?
 3. Welke rol speel jij als kinder- en jongerenwerker hierbij?

11.45 uur: Terugkoppeling breakout-rooms met  reacties van SYNC Lab

12.00 uur: afronding

Over SYNC lab van Erasmus Universiteit: In het SYNC lab (Society, Youth, and Neuroscience Connected) onderzoekt hoe jongeren zich ontwikkelen tot actieve leden van de samenleving. Ze integreren verschillende perspectieven en combineren verschillende disciplines met elkaar. Zo richten ze zich in hun onderzoek op de ontwikkeling van zowel gedrag als de hersenen, en vinden we het belangrijk om met ons onderzoek dicht bij de maatschappij te blijven. Met behulp van ons platform YoungXperts betrekken we jongeren bij het vormgeven van ons onderzoek, bij het terugkoppelen van resultaten naar de maatschappij, en bij het vertalen van wetenschappelijke kennis naar concrete acties. In hun onderzoek werken ze ok samen met jongerenwerkers.


Aanmelden videosessie : https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Tip: lees het E-zine(zie E-zine https://heyzine.com/flip-book/fef3045cd3.html)

SYNC LAB E-magazine: Het Jongerenbrein in de Coronacrisis (Dutch) – Erasmus SYNC Lab