Landelijk Congres: Jongerenwerk voorkomt zorg?!

Landelijk Congres: Jongerenwerk voorkomt zorg?!    12 december 2018 in Tilburg

Namens het strategische netwerk Jongerenwerk en de gemeente Tilburg nodig ik u, wethouders jeugd, beleidsmedewerkers en managers jongerenwerk van harte uit voor een inspirerend congres over het jongerenwerk. Hoe draagt jongerenwerk bij aan het voorkomen van zorg? En hoe slagen ze er toch steeds maar weer in om juist ook kwetsbare jongeren te helpen om hun talenten te ontplooien?

Wethouders met een hart voor jongeren spreken elkaar op dit congres. We kijken over de grens naar Vlaanderen om te zien hoe ze bijvoorbeeld in Mechelen hun jongerenwerk positioneren en welke succes-indicatoren zij hanteren. Maar de focus ligt natuurlijk op het jongerenwerk in Nederland, vooral op de huidige functies en taken ervan als onderdeel van lokaal beleid rond jeugdhulp, veiligheid en onderwijs. Kortom: hoe werken we aan een sterke sociale basis voor jeugd! En bovendien: we praten niet alleen óver jongeren, maar ook mét hen. Dat gebeurt in interactieve sessies van het spraakmakende jongerenwerk van R-Newt uit Tilburg.

Aanmelden voor deze dag klik https://evenementen.sociaalwerknederland.nl/nl/event/2018-12-12-landelijk-congres-jongerenwerk-voorkomt-zorg.

Deelname aan dit congres is €100,00. De factuur voor deelname krijgt u separaat toegezonden.

Het congres is een initiatief van het strategisch netwerk jongerenwerk. Hierin nemen deel: NJi, BVjong, MinVWS, gemeente ’s-Hertogenbosch, Youth Spot, Verdiwel, Erasmus+ en Sociaal Werk Nederland. Het congres wordt medegefinancierd door MinVWS.

Programma:

9.30-10.00 uur            Inloop met koffie en thee

10.00-10.10 uur          Opening door frank Claus, dagvoorzitter

10.10-10.30 uur          Stedelijk beleid jeugd- en jongerenwerk  in Tilburg, wethouder  Marcelle Hendrickx.

10.30-10.50 uur          Wat gaat u vandaag zien in Tilburg aan jongerenwerk en waartoe doet het jongerenwerk in Tilburg en omstreken door Gon Mevis ( directeur-bestuurder Contour-de Twern )

10.50-11.20 uur          Hoe voorkomt jongerenwerk gebruik van zorg door jongeren ? Resultaten uit de business case door Participe

11.20-11.40 uur          Pauze

11.40-12.00 uur          Teaser uit documentaire ‘Wie is je voorbeeld?”’ en interview met David Stam, filmmaker. De documentaire is gemaakt met steun van MinJenV, Kinderpostzegelsfonds.

12.00-12.20 uur          Interview met  wethouder Ufuk Kâhya ’s-Hertogenbosch over het stedelijk beleid van jeugd- en jongerenwerk uit de gastgemeente van 2017

12.20-12.40 uur          Reflectie op twee gemeenten en twee visies met reacties uit de zaal olv Frank Claus

12.40-13.15 uur          lunchpauze

13.15-14.15 uur          Workshop ronde 1

14.15-15.15 uur          Workshop ronde 2

15.15-16.00 uur          Onze Vlaamse buren, aanpak van jeugd en jongerenproblematiek in Mechelen

16.00-16.30 uur          En hoe is het gesteld met de staat van het jongerenwerk in Nederland anno 2018 door Verwey-Jonker instituut

16.30-16.45 uur          Pitches door Youth Spot, InterCitiesYouth en Erasmus+

16.45-17.00 uur          Terugblik en vooruitblik naar 2019: een volgende gastgemeente voor een bestuurlijke ontmoeting met jongerenwerk

17.00-17.10 uur          Afsluiting en informeel napraten met een hapje en een drankje

Vertel je verhaal. Kinderwerkdag 2018

Werk je met kinderen of ben je een kinderwerker. Dit jaar vindt de 14e kinderwerkersdag plaats op 12 november bij Versa welzijn in Hilversum. We zijn die dag te gast in wijkcentrum Lopes Dias in Hilversum. Het thema is “Vertel je verhaal.” Met de samenwerkende organisaties hebben we een interessant programma voor jullie samengesteld met diverse inleiders en workshops. Het programma en aanmelden kun je vinden via https://www.kinderwerkwinkel.nl/kinderwerkersdag/ 

Daar vind je ook het verhaal over de centrale presentatie van Maike Kooijmans over een “Vloeibare samenleving. Zij is lector “Opvoeden voor de toekomst” bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. De moeite waard !!

NIEUW: Europees handboek voor online training van jongerenwerkers

logos ewwwyw

Samen met 6 Europese partners uit Servië, Litouwen, Italië, Oostenrijk, Slovenie, en Kroatie heeft BVjong de afgelopen twee jaar meegedaan aan het European Wide Web of Youth Work’ (EWWyW), een capacity building-project in het kader van het programma Erasmus +: Youth in Action.

Het werd gecoördineerd door NAPOR, de ‘National Association of Youth Workers’ in Servië. Een project waarin vanuit de gezamenlijke wensen en ervaringen met online training van jongerenwerkers gewerkt werd aan de onderliggende vraag; “Hoe kunnen we niet-formele educatie in de online leeromgeving voor jongerenwerkers in de verschillende landen verder ontwikkelen”.

Het resultaat van het project is onder meer een praktische handleiding voor de online training van jeugd- en jongerenwerkers inclusief praktijkervaringen, voorbeelden en hulpmiddelen. De Nederlandstalige versie is hier voor alle werkers gratis te downloaden. Manuel NL-handleiding-online training voor jongerenwerkers

 

logos ewwwyw

12 november 2018 – Kinderwerk een eigen verhaal!

Op 12 november 2018 vindt de 14e Kinderwerkersdag plaats bij Versa Welzijn in Hilversum.  De Landelijke kinderwerkersdag is bedoeld voor iedereen die met kinderen werkt in sociaal werk, welzijn, kinderopvang, brede school, integraal kindercentra, etc.

In het programma zitten onder andere boeiende lezingen van Maike Kooijmans, Lector Opvoeden en Opgroeien bij Hogeschool Fontys en Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland. Het programma (versie 3 oktober 2018 vind je hier.  Programma KWdag 2018 versie 3 oktober .Hier vind je ook op korte termijn de verdere invulling van de workshops

De kosten voor de gehele dag (inclusief lunch) zijn €100,–bij aanmelden voor 22 oktober. (na 22 oktober € 120,-). Inschrijven kan via de link https://www.kinderwerkwinkel.nl/inschrijfformulier-kinderwerkersdag-2018/

De kinderwerkersdag wordt mede mogelijk gemaakt door het Versa Welzijn, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Movisie, Steunpunt Kindervakanties, Sociaal Werk Nederland, BVjong en de Kinderwerkwinkel.Heb je vragen, wil je ook je kinderwerk-verhaal vertellen, wil je meewerken aan de organisatie van de kinderwerkersdag? Neem dan contact op via contact@kinderwerkwinkel.nl