2 april 2020 – Gratis Videoconferentie “Jongerenwerk in tijden van corona-virus”

BV Jong gaat de komende weken online videosessies organiseren voor jongeren- en kinderwerkers op het Channel Jongerenwerk.

De eerst sessie – ‘Jongerenwerk in tijden van het Corona-virus’ – vindt al plaats op donderdag 2 april tussen 11.00 en 12.00!  Hoe pakken jongerenwerkers hun werk op in tijden van de Coronavirus? Wat zijn goede online tools? Waar loop je als jongerenwerker tegenaan en wat zijn mogelijke oplossingen? Tijdens de sessie delen we tips en ervaringen met elkaar.

Meld je aan voor de videosessie
Jongerenwerk in tijden van het Corona-virus’ ‘ [GRATIS]

  • Ga naar ‘Videosessies’ in het Channel Jongerenwerk en lees de omschrijving van de sessie.
  • Meld je aan door op de gele knop ‘Ik ben erbij’ te klikken.
  • LET OP! Nog geen deelnemer van het Channel Jongerenwerk op 1SociaalDomein? Dan eerst even gratis registreren: 1sociaaldomein.nl/registreren  
  • Je ontvangt direct een bevestiging van je aanmelding.
  • Twee uur voorafgaand aan de videosessie ontvang je de juiste Zoom-link.

Landelijk Congres: Jongerenwerk voorkomt zorg?!

Landelijk Congres: Jongerenwerk voorkomt zorg?!    12 december 2018 in Tilburg

Namens het strategische netwerk Jongerenwerk en de gemeente Tilburg nodig ik u, wethouders jeugd, beleidsmedewerkers en managers jongerenwerk van harte uit voor een inspirerend congres over het jongerenwerk. Hoe draagt jongerenwerk bij aan het voorkomen van zorg? En hoe slagen ze er toch steeds maar weer in om juist ook kwetsbare jongeren te helpen om hun talenten te ontplooien?

Wethouders met een hart voor jongeren spreken elkaar op dit congres. We kijken over de grens naar Vlaanderen om te zien hoe ze bijvoorbeeld in Mechelen hun jongerenwerk positioneren en welke succes-indicatoren zij hanteren. Maar de focus ligt natuurlijk op het jongerenwerk in Nederland, vooral op de huidige functies en taken ervan als onderdeel van lokaal beleid rond jeugdhulp, veiligheid en onderwijs. Kortom: hoe werken we aan een sterke sociale basis voor jeugd! En bovendien: we praten niet alleen óver jongeren, maar ook mét hen. Dat gebeurt in interactieve sessies van het spraakmakende jongerenwerk van R-Newt uit Tilburg.

Aanmelden voor deze dag klik https://evenementen.sociaalwerknederland.nl/nl/event/2018-12-12-landelijk-congres-jongerenwerk-voorkomt-zorg.

Deelname aan dit congres is €100,00. De factuur voor deelname krijgt u separaat toegezonden.

Het congres is een initiatief van het strategisch netwerk jongerenwerk. Hierin nemen deel: NJi, BVjong, MinVWS, gemeente ’s-Hertogenbosch, Youth Spot, Verdiwel, Erasmus+ en Sociaal Werk Nederland. Het congres wordt medegefinancierd door MinVWS.

Programma:

9.30-10.00 uur            Inloop met koffie en thee

10.00-10.10 uur          Opening door frank Claus, dagvoorzitter

10.10-10.30 uur          Stedelijk beleid jeugd- en jongerenwerk  in Tilburg, wethouder  Marcelle Hendrickx.

10.30-10.50 uur          Wat gaat u vandaag zien in Tilburg aan jongerenwerk en waartoe doet het jongerenwerk in Tilburg en omstreken door Gon Mevis ( directeur-bestuurder Contour-de Twern )

10.50-11.20 uur          Hoe voorkomt jongerenwerk gebruik van zorg door jongeren ? Resultaten uit de business case door Participe

11.20-11.40 uur          Pauze

11.40-12.00 uur          Teaser uit documentaire ‘Wie is je voorbeeld?”’ en interview met David Stam, filmmaker. De documentaire is gemaakt met steun van MinJenV, Kinderpostzegelsfonds.

12.00-12.20 uur          Interview met  wethouder Ufuk Kâhya ’s-Hertogenbosch over het stedelijk beleid van jeugd- en jongerenwerk uit de gastgemeente van 2017

12.20-12.40 uur          Reflectie op twee gemeenten en twee visies met reacties uit de zaal olv Frank Claus

12.40-13.15 uur          lunchpauze

13.15-14.15 uur          Workshop ronde 1

14.15-15.15 uur          Workshop ronde 2

15.15-16.00 uur          Onze Vlaamse buren, aanpak van jeugd en jongerenproblematiek in Mechelen

16.00-16.30 uur          En hoe is het gesteld met de staat van het jongerenwerk in Nederland anno 2018 door Verwey-Jonker instituut

16.30-16.45 uur          Pitches door Youth Spot, InterCitiesYouth en Erasmus+

16.45-17.00 uur          Terugblik en vooruitblik naar 2019: een volgende gastgemeente voor een bestuurlijke ontmoeting met jongerenwerk

17.00-17.10 uur          Afsluiting en informeel napraten met een hapje en een drankje

NIEUW: Europees handboek voor online training van jongerenwerkers

logos ewwwyw

Samen met 6 Europese partners uit Servië, Litouwen, Italië, Oostenrijk, Slovenie, en Kroatie heeft BVjong de afgelopen twee jaar meegedaan aan het European Wide Web of Youth Work’ (EWWyW), een capacity building-project in het kader van het programma Erasmus +: Youth in Action.

Het werd gecoördineerd door NAPOR, de ‘National Association of Youth Workers’ in Servië. Een project waarin vanuit de gezamenlijke wensen en ervaringen met online training van jongerenwerkers gewerkt werd aan de onderliggende vraag; “Hoe kunnen we niet-formele educatie in de online leeromgeving voor jongerenwerkers in de verschillende landen verder ontwikkelen”.

Het resultaat van het project is onder meer een praktische handleiding voor de online training van jeugd- en jongerenwerkers inclusief praktijkervaringen, voorbeelden en hulpmiddelen. De Nederlandstalige versie is hier voor alle werkers gratis te downloaden. Manuel NL-handleiding-online training voor jongerenwerkers

 

logos ewwwyw

Landelijke conferentie Meidenwerk op 23 oktober!

Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek Kracht van meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk’ (oktober 2018), organiseert het lectoraat Youth Spot (HvA) in samenwerking met Uitgeverij SWP een conferentie over het meidenwerk. Het boek is het resultaat van 7 jaar onderzoek in samenwerking met verschillende jongerenwerkorganisaties. Het is de eerste wetenschappelijke onderbouwde uitgave die inzicht biedt in het methodisch werken met groepen en individuele meiden en hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling van meiden. De conferentie staat in het teken van het delen van de ontwikkelde kennis zodat deelnemers het meidenwerk verder kunnen versterken.

Wanneer?

Dinsdag 23 oktober 2018

 Waar?

Hogeschool van Amsterdam

 Voor wie?

Jongerenwerkers

Teamleiders jongerenwerk en beleidsmakers

Docenten en studenten

 

Wat kun je deze dag verwachten?
Naast een interessant plenair gedeelte waarin onder andere het boek wordt gepresenteerd, kun je deelnemen aan verschillende workshops over thema’s die het meidenwerk treffen.

 

Voorlopig programma
10.00 – 10.30 uur Ontvangst op de Hogeschool van Amsterdam
10.30 – 10.55 uur Plenaire lezing

11.00 – 11.25 uur Boekpresentatie

11.25 – 11.40 uur Korte pauze
11.40 – 12.30 uur Workshopronde 1
12.30 – 13.30 uur Lunch en kennismarkt
13.30 – 14.20 uur Workshopronde 2
14.30 – 15.30 uur Afsluitende high tea

Deelnemen?

Voor meer informatie en aanmelden ga naar de website HvA/YouthSpot via deze link  meidenwerkdag  

 

 

 

Afwegingskader voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) ontvangt van beroepsgroepen de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge.

De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Minister De Jonge: “We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar  een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

Download hier het afwegingskader.

Zie voor meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders van de beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode