Jongerenwerkers: Meer jongerenwerk vraagt om gespecialiseerde beroepskrachten met vakkennis

Verslag van de videosessie 11 maart over beroepsontwikkeling van het kinder- en jongerenwerk.

Maandag 11 maart kwamen 50 professionals online samen vanuit zowel het kinder- en jongerenwerk als het beroepsonderwijs. De videosessie was georganiseerd door BVjong in samenwerking met Sociaal Werk Nederland. Beide verenigingen hebben vakontwikkeling van het kinder- en jongerenwerk hoog op de agenda staan. Hoewel het kinder- en jongerenwerk met ongeveer 2000 fte nog steeds een kleine beroepssoort is, merkt de beroepspraktijk op dat de vraag om meer inzet van het kinder- en jongerenwerk toeneemt.

Tijdens de videosessie kwamen diverse voorbeelden aan de orde waar jongerenwerkers en opleidingscentra samenwerken aan kennisdeling en maatschappelijke vraagstukken. Zo ook Alef Sies (jongerenwerker) van Amaryllis die vertelde over hoe in Leeuwarden een leerbedrijf is gestart waar mbo en hbo studenten met interesse voor kinder- en jongerenwerk samenkomen. Ook in Eindhoven worden studenten van Fontys Hogeschool en het Summa college verbonden aan het jongrenwerk van Dynamo (Lumens) en werken ze aan maatschappelijke vraagstukken in de wijk.

Ook tijdens de uitwisseling in breakoutrooms werden andere inspirerende voorbeelden gedeeld waar samenwerking tussen mbo, hbo en praktijk worden toegepast. Over het algemeen wordt opgemerkt dat vanuit de sociaal werk opleidingen weinig beroepskrachten met specifieke kennis over het kinder- en jongerenwerk uitstromen. Een investering vanuit de beroepsopleidingen is dan ook hard nodig. Zeker met de toenemende vraag om interventies van het kinder- en jongerenwerk op het gebied van o.a. preventie en de rol die kinder- en jongerenwerkers spelen in de sociale basis van wijken en gemeenten.

De input van deze videosessie wordt door BVjong en Sociaal Werk Nederland gebruikt om de vakontwikkeling van het kinder- en jongrenwerk te versterken.

2 april 2020 – Gratis Videoconferentie “Jongerenwerk in tijden van corona-virus”

BV Jong gaat de komende weken online videosessies organiseren voor jongeren- en kinderwerkers op het Channel Jongerenwerk.

De eerst sessie – ‘Jongerenwerk in tijden van het Corona-virus’ – vindt al plaats op donderdag 2 april tussen 11.00 en 12.00!  Hoe pakken jongerenwerkers hun werk op in tijden van de Coronavirus? Wat zijn goede online tools? Waar loop je als jongerenwerker tegenaan en wat zijn mogelijke oplossingen? Tijdens de sessie delen we tips en ervaringen met elkaar.

Meld je aan voor de videosessie
Jongerenwerk in tijden van het Corona-virus’ ‘ [GRATIS]

  • Ga naar ‘Videosessies’ in het Channel Jongerenwerk en lees de omschrijving van de sessie.
  • Meld je aan door op de gele knop ‘Ik ben erbij’ te klikken.
  • LET OP! Nog geen deelnemer van het Channel Jongerenwerk op 1SociaalDomein? Dan eerst even gratis registreren: 1sociaaldomein.nl/registreren  
  • Je ontvangt direct een bevestiging van je aanmelding.
  • Twee uur voorafgaand aan de videosessie ontvang je de juiste Zoom-link.

Landelijk Congres: Jongerenwerk voorkomt zorg?!

Landelijk Congres: Jongerenwerk voorkomt zorg?!    12 december 2018 in Tilburg

Namens het strategische netwerk Jongerenwerk en de gemeente Tilburg nodig ik u, wethouders jeugd, beleidsmedewerkers en managers jongerenwerk van harte uit voor een inspirerend congres over het jongerenwerk. Hoe draagt jongerenwerk bij aan het voorkomen van zorg? En hoe slagen ze er toch steeds maar weer in om juist ook kwetsbare jongeren te helpen om hun talenten te ontplooien?

Wethouders met een hart voor jongeren spreken elkaar op dit congres. We kijken over de grens naar Vlaanderen om te zien hoe ze bijvoorbeeld in Mechelen hun jongerenwerk positioneren en welke succes-indicatoren zij hanteren. Maar de focus ligt natuurlijk op het jongerenwerk in Nederland, vooral op de huidige functies en taken ervan als onderdeel van lokaal beleid rond jeugdhulp, veiligheid en onderwijs. Kortom: hoe werken we aan een sterke sociale basis voor jeugd! En bovendien: we praten niet alleen óver jongeren, maar ook mét hen. Dat gebeurt in interactieve sessies van het spraakmakende jongerenwerk van R-Newt uit Tilburg.

Aanmelden voor deze dag klik https://evenementen.sociaalwerknederland.nl/nl/event/2018-12-12-landelijk-congres-jongerenwerk-voorkomt-zorg.

Deelname aan dit congres is €100,00. De factuur voor deelname krijgt u separaat toegezonden.

Het congres is een initiatief van het strategisch netwerk jongerenwerk. Hierin nemen deel: NJi, BVjong, MinVWS, gemeente ’s-Hertogenbosch, Youth Spot, Verdiwel, Erasmus+ en Sociaal Werk Nederland. Het congres wordt medegefinancierd door MinVWS.

Programma:

9.30-10.00 uur            Inloop met koffie en thee

10.00-10.10 uur          Opening door frank Claus, dagvoorzitter

10.10-10.30 uur          Stedelijk beleid jeugd- en jongerenwerk  in Tilburg, wethouder  Marcelle Hendrickx.

10.30-10.50 uur          Wat gaat u vandaag zien in Tilburg aan jongerenwerk en waartoe doet het jongerenwerk in Tilburg en omstreken door Gon Mevis ( directeur-bestuurder Contour-de Twern )

10.50-11.20 uur          Hoe voorkomt jongerenwerk gebruik van zorg door jongeren ? Resultaten uit de business case door Participe

11.20-11.40 uur          Pauze

11.40-12.00 uur          Teaser uit documentaire ‘Wie is je voorbeeld?”’ en interview met David Stam, filmmaker. De documentaire is gemaakt met steun van MinJenV, Kinderpostzegelsfonds.

12.00-12.20 uur          Interview met  wethouder Ufuk Kâhya ’s-Hertogenbosch over het stedelijk beleid van jeugd- en jongerenwerk uit de gastgemeente van 2017

12.20-12.40 uur          Reflectie op twee gemeenten en twee visies met reacties uit de zaal olv Frank Claus

12.40-13.15 uur          lunchpauze

13.15-14.15 uur          Workshop ronde 1

14.15-15.15 uur          Workshop ronde 2

15.15-16.00 uur          Onze Vlaamse buren, aanpak van jeugd en jongerenproblematiek in Mechelen

16.00-16.30 uur          En hoe is het gesteld met de staat van het jongerenwerk in Nederland anno 2018 door Verwey-Jonker instituut

16.30-16.45 uur          Pitches door Youth Spot, InterCitiesYouth en Erasmus+

16.45-17.00 uur          Terugblik en vooruitblik naar 2019: een volgende gastgemeente voor een bestuurlijke ontmoeting met jongerenwerk

17.00-17.10 uur          Afsluiting en informeel napraten met een hapje en een drankje