29 november 2019 -landelijke conferentie Jongerenwerk: Kansrijk opgroeien in een veilige wijk: #sterkjongerenwerk

Vrijdag 29 november 2019, 9.30-17.30 uur.
Huis van de wijk ‘De Nieuwe branding’, Crooswijk, Rotterdam.

Gastgemeente is Rotterdam: Opgroeien in deze tijd vraagt veel van jongeren. Niet alle jongeren groeien op in een kansrijke omgeving.
Dat leidt soms tot extreem gedrag, criminaliteit, verslaving, psychische problemen en/of (school)uitval. Maar hoe stimuleer je talenten van hen en vergroot je de veiligheid van kwetsbare jongeren en de lokale samenleving? De actualiteit staat er bol van: hoe voorkom je dat kwetsbare jongeren in criminele milieu’s terecht komen.

Bovendien drukken zwaardere zorg en langdurige sociale regelingen zwaar op de gemeentelijke begroting. Door de inzet van professionals die de jongeren écht kennen, in de buurt zijn en de sociale kaart goed kennen, werken we aan een paradigmashift van curatie naar preventie.

Hoe ziet het jeugdbeleid en concreet het jongerenwerk eruit van gemeenten als Rotterdam, Arnhem, Uden én Antwerpen?   En verder? De laatste onderzoeken over de effectiviteit van jongerenwerk, het gebruik van data binnen jongerenwerk, een kijkje in de online wereld van jongeren, én de laatste landelijke beleidsontwikkelingen rond jeugd, jeugdhulp en jongerenwerk.  Kortom een inspirerende en uitdagende dag voor gemeentelijke bestuurders en beleidsmedewerkers jeugd, managers jongerenwerk en jongerenwerkers zelf die zich werkelijk sterk maken voor de kansen van jongeren.

Deze conferentie wordt georganiseerd door Sociaal Werk Nederland in samenwerking met BVjong, Nederlands jeugdinstituut en YouthSpot. Zie hier voor meer informatie en aanmelding