Wil je ons helpen om in beeld te brengen hoe het kinderwerk er anno 2020 uitziet?

Werk jij als kinderwerker? En wil je ons helpen om in beeld te brengen hoe het kinderwerk er anno 2020 uitziet? Deel dan nu jouw ervaringen! Het Nederlands Jeugdinstituut(NJi) doet samen met Sociaal Werk Nederland en BVjong onderzoek naar de stand van zaken kinderwerk anno 2020. Hier de vragenlijst via de link: https://fd8.formdesk.com/nji/Vragenlijst_onderzoek_kinderwerk_2020

In de laatste jaren is er voor het kinderwerk veel veranderd, onder andere met de transformatie van het jeugdstelsel in 2015 en de bezuinigingen die in sommige gemeenten daarop volgden. We zien dat er steeds meer aandacht is voor preventie en het versterken van de pedagogische basis in buurten, waar het kinderwerk onder vele benamingen een onderdeel van is. Om de rol en positie van het kinderwerk beter in beeld te kunnen brengen hebben we eerst een duidelijk beeld nodig van hoe het kinderwerk er anno 2020 uitziet.

Vul als kinderwerker deze vragenlijst in voor 1 oktober 2020 Of stuur het door naar de kinderwerker in je organisatie De vragenlijst bestaat uit tien vragen en is anoniem in te vullen. De vragenlijst is te vinden via deze link

Jongerenwerkers starten campagne tegen wapengebruik #NoShank

Zie hier de campagne-filmpje:https://www.youtube.com/watch?v=XWFAhh5I2sg

Aanleiding Er speelt landelijk enorm veel de omtrent de bewapening van jongeren. Er zijn veel incidenten waarbij gewonde en zelfs dodelijke slachtoffers vallen.Dit extreme geweld onder jonge mensen is soms gekoppeld aan #DrillRap, soms aan #zinloosgeweld. Het dragen van messen door jongeren is ook iets van angst. We zien daarbij ook een visuele cirkel: jongeren zijn bang omdat andere jongeren messen dragen of omdat ze geweld op televisie zien. Daardoor gaan ze een mes dragen om zich te verdedigen of stoer te doen. Wij maken ons zorgen en slaan de handen ineen om samen met alle andere jongerenwerkers en onze ketenpartners in Nederland een front te vormen tegen dit geweld!

De centrale boodschap van de campagne#NoShank (geen messen): Ben jij, of ken jij een toeschouwer, slachtoffer, een drager of misschien wel een dader van messengebruik en wil jij hier over praten of discussiëren? Jouw mening en beleving is het waard om gehoord te worden. Je bent altijd welkom bij het jongerenwerk!   Ga jij hierover ook in gesprek met jouw jongerenwerker in je wijk of gemeente?

Waarom doen jongerenwerkers deze campagne?

Jongerenwerkers in het hele land hebben eind augustus 2020 de handschoen opgepakt om gezamenlijk hier tegenover deze campagne te voeren als bewustwording van het risico van wapengebruik.. Op dit moment doen jongerenwerkers uit meer dan 80 gemeenten mee aan de campagne #NoShank . Jongerenwerkers is de hele dag bezig om jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarvoor gaan ze het gesprek met ze aan over hun mogelijkheden, uitingen en hun gedrag.  Ze wijzen ze ook op negatieve gevolgen van geweldsuitingen (geen VOG, mogelijk strafblad dus minder kans op een goede baan). Daarbij proberen ze negatief gedrag om te zetten in positieve uitdagingen voor de jongeren. Dit vanuit een vertrouwensbasis met de jongeren. Ze doen het alleen of in samenwerking met gemeente, school, ouders of politie.

Wat doet de jongerenwerker er lokaal hieraan ? Bewustwording of in gesprek gaan met de jongeren. Vraag het de jongerenwerker in jouw gemeente.

Voor meer informatie over deze campagne :BVjong, vereniging van kinder- en jongerenwerkers: bvjong@gmail.com