Oproep aan burgemeester voor aandacht voor sport en spel door jeugd- en jongerenorganisaties

Graag vragen we – in de coronatijd bij versoepeling voor de regels vanaf 29 april voor de jeugd -als gezamenlijke organisaties voor jeugd en jongeren de aandacht van burgemeesters en gemeente.
Buiten sporten en bewegen is belangrijk voor gezonde ontwikkeling van kinderen en
jongeren en we zijn blij dat de overheid in deze onwerkelijke tijden ruimte wil bieden voor
kinderen en jongeren om buiten te sporten. Gemeenten zijn opgeroepen om de regie te
pakken en zoveel mogelijk kinderen, die al langer noodgedwongen thuis zitten, de kans te bieden in beweging te komen. Organisaties voor het vrijwillig jeugdwerk en het kinder-
en jongerenwerk staan klaar om weer met hun buitenactiviteiten te starten en mogelijk dat ze u in uw gemeente al hebben benaderd.

Verder lezen….lees hier de hele brief, ondertekend door de diverse jeugdorganisaties, zoals Scouting en YMCA, Jantje Beton en Sociaal Werk Nederland. En BVjong heeft deze brief mede-ondertekend.

30 april om 11.00 uur Videosessie “Jongerenwerk #3: “ Werken in de 1,5 meter samenleving voor en met de jongeren”

De Corona-regels worden vanaf 29 april iets versoepeld:  de jeugd tot en met 12 jaar mag onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. En gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Wat betekent dit voor het jongerenwerk? Minder online en meer jongerenwerk op straat?  En specifiek voor deze periode: wat  betekent dit voor het jongerenwerk in deze tijden van Ramadan, hoe ga je daar nu mee om?

In deze videosessie gaan we daarom  – na een centrale leiding  in twee verschillende groepen uiteen:

Keuze 1: Jongerenwerk vanaf 29 april: Weer meer echt jongerenwerk: minder online en meer op straat?

Keuze 2: Jongerenwerk en de Ramadan: dit jaar anders dan anders??

Aanmelden via deze link: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies  

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein

Jongerenwerker vindt creatieve oplossingen in coronatijden voor (online) contacten met jongeren

De coronacrisis zet alles op zijn kop. Ook het werk van een jongerenwerker. De meeste zijn opeens  online-jongerenwerkexpert geworden.

Jongerenwerk in deze tijd vergt nog meer improvisatievermogen dan normaal, maar gelukkig zijn jongerenwerkers gewend aan steeds veranderende omstandigheden en gaan zij hier goed mee om. Dat blijkt uit  wekelijkse videosessies die BVjong, de beroepsvereniging voor de kinder- en jongerenwerkers sinds begin april organiseert voor de jongerenwerkers.

Enkele conclusies:

  • Jongeren zijn net zo divers als de gezinnen ook zijn. Sommige jongeren vinden het prima om nu even relaxter aan te doen en anderen vervelen zich rot. Weer anderen zijn opstandig, nemen alles niet zo serieus of gaan provoceren
  • De jongerenwerkers gebruiken verschillende online tools om in contact te komen met jongeren, in deze tijd meer individueel contact en ook veel online groepscontacten met jongeren.
  • Contact met jongeren op straat gaat nog bijna altijd door. Op gepaste afstand en met respect voor de richtlijnen van het RIVM. Jongerenwerkers blijven hierdoor zichtbaar.
  • Als jongeren op straat zijn is dat vaak in kleine groepjes. Als jongeren geen gevolg geven aan de oproep van de jongerenwerker om 1,5 meter afstand te houden is het nu lastiger om een alternatief te creëren. Samenwerking met politie is op veel plaatsen intensief.
  • Er zijn ook jongeren op straat, waar het thuis niet goed mee gaat of dus naar huis sturen is voor deze jongeren geen oplossing. Daartegenover zijn er ook jongeren die van de ouders helemaal niet meer buiten mogen komen, dat is nog zorgwekkender.
  • Er zijn nog steeds veel individuele contacten, alleen is het nu lastiger om diepgaand contact te onderhouden. Veel jongeren zijn online een stuk terughoudender (antwoorden vaak kort) dan face-to-face. Jongerenwerkers geven aan te zoeken naar de juiste manier om deze jongeren wel te blijven benaderen, waarbij waar nodig  1 – op 1 contacten via een rondje wandelen, in het buurthuis of op de skatebaan  met de jongeren worden geregeld.
  • De contacten met de hulpverlening en school is nu vooral . En waar dit contact al goed was, gaat het nu nog steeds prima.

Het  verslag van de eerste videosessie met meer dan 150 deelnemers is hier te downloaden Videosessie Jongerenwerk in Corona-tijden  Op donderdag 23 april wordt  door BVjong  alweer de 3e videosessie georganiseerd waarin nu de kinderwerker in COVID-19-tijden centraal staat.

Daarnaast is er een spontaan ontstane WhatsApp groep  met meer dan 150 jongerenwerkers, waarin zelfgemaakte praktische filmpjes en flyers gedeeld, bijvoorbeeld om  jongeren op te roep binnen te blijven. En waarin  tips voor de individuele (online) contacten,  video-challenges en  andere online (groeps-)meetings voor jongeren  gedeeld worden. Binnen een week er hierdoor al een praktische handreiking  Jongerenwerk in Covid-19 ontwikkeld.

Kortom: Het is bewonderwaardig om te zien hoe jongerenwerkers in heel Nederland alles uit de (digitale) kast trekken om het contact met de jeugd te blijven houden

Door de coronacrisis kwam in één klap alle offline vormen van jongerenwerk tot stilstand. Inloop, coaching, groepsactiviteiten, voorlichting, preventiewerk en andere vormen. En dat terwijl in het jongerenwerk juist verbinding, contact en groepswerk erg belangrijk is. Online jongerenwerk was het afgelopen jaar al volop in ontwikkeling. Want zo is de stelregel als je als jongerenwerker de wereld van de huidige jongeren wilt op zoeken, dan werk je zowel vanuit hun offline als online leefwereld. Zie bijvoorbeeld het handboek online jongerenwerk (NJI -2019). Maar in coronatijd neemt het nu een grote vlucht .

Gratis videosessie – 23 april -‘Kinderwerk in tijden van het Corona-virus’

Deze videosessie begint om 11.00 uur en duurt tot 12.00 uur


Na een korte presentatie door Jaidi Muskee hoe Raster het aanpakt in Deventer, delen we tijdens deze sessie in kleine groepen tips en ervaringen met elkaar.

Hoe pakken kinderwerkers hun werk op in tijden van de Coronavirus? Wat maakt het werk als kinderwerker nu anders? Welke (online) activiteiten organiseren kinderwerkers voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar? Wat zijn goede online tools hiervoor? Wat doe je met individuele vragen en problemen van kwetsbare kinderen of ouders over huiselijk geweld, school, etc?  Bereiken kinderwerkers de kinderen die ‘zoek’ zijn? En wie zijn je partners in de buurten?

Aanmelden via deze link naar de channel kinder- en jongerenwerk op 1sociaaldomein. Nog niet geregistreerd bij de channel kinder- en jongerenwerk. Registreer je dan eerst gratis aan !!

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein

NB: Donderdag 30 april om 11.00 uur is er weer een videosessie Jongerenwerk.

Gratis videosessie 16 april 11:00 uur Jongerenwerk#2: online groepsactiviteiten, individuele contacten en op straat

Na een eerste succesvolle videosessie voor jongerenwerkers op 2 april jl., organiseren BVjong en 1SociaalDomein een tweede videosessie. We beginnen kort plenair en gaan dan in themagroepen (in Zoom: Breakout Rooms) uiteen.

Je kiest bij het aanmelden over welk thema je wilt uitwisselen. De groepen bestaan ​​uit maximaal 16 deelnemers, zodat iedereen aan het woord kan komen.

1. Individuele (online en offline) contacten:Wat speelt er bij de jongeren? Hoe onderhoud je het contact? Hoe gaat het met de (online) contacten met netwerkpartners?

2.  Jongerenwerk op straat:Hoe voorkom je dat er teveel jongerengroepen op straat of thuis samenkomen? Hoe motiveer je ze positief? Hoe werk je samen met politie bij bekeuringen?

3. Online activiteiten: Wat organiseer je? Wat zijn de successen? Welke online activiteiten heb je tot nu toe georganiseerd? Welke positieve hulpacties heb je opgezet?


Meld je aan voor ÉÉN van bovenstaande thema’s via deze link


Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein
Nog niet geregistreerd door 1sociaaldomein? Dan eerst even GRATIS registeren.

NB: Noteer ook alvast donderdag 23 april om 11.00 uur een videosessie over kinderwerk in COVID-19-tijden

Videosessie Jongerenwerk 2 april een groot succes !! Hierbij het verslag.

Op 2 april 2020 hield BV Jong i.s.m. 1sociaaldomein een videosessie over Jongerenwerk in tijden van het coronavirus op het Channel Jongerenwerk van 1sociaaldomein. Hoe pakken jongerenwerkers hun werk op in tijden van het coronavirus? Wat zijn goede online tools? Waar loop je als jongerenwerker tegenaan en wat zijn mogelijke oplossingen? Tijdens de sessies deelden we tips en ervaringen met elkaar. Er deden 153 mensen aan mee aan deze videosessie.

Hierbij het verslag Jongerenwerk in tijden van coronavirus

Donderdag 16 april om 11.00 uur Gratis Video-sessie #2 : Jongerenwerk: online activiteiten, individueel en de straat

Save the date: Donderdag 16 april om 11.00 uur Video-sessie #2 :       Jongerenwerk: online activiteiten,    individueel en de straat

Let op: de aanmelding begint op maandag 13 april ’s middags. (tijdstip wordt nog via sociale media en/of mail bekend gemaakt). Geef dan meteen je keuze voor welke werkgroep op !!

Na succes eerste video-sessie organiseren BVjong en 1sociaaldomein op 16 april om 11.00 uur de 2e videosessie georganiseerd voor jongerenwerkers.
Ook deze video-sessie gaat weer om praktische uitwisseling van goede voorbeelden. Na een korte gezamenlijk deel gaan de deelnemers dan uit een in keuze uit één van de 3 groepen:

groep 1.           Online activiteiten  – wat organiseer je; wat zijn de successen. Organisatie van “leuke” online  activiteiten; positieve hulpacties; etc.

groep 2: .        Individuele (on- en offline) contacten: wat speelt er bij de jongeren; hoe onderhoud je het contact; wat gaat  de (online) contacten met netwerkpartners?

Groep3:          Jongerenwerk op straat in COVID-19: hoe voorkom je dat er weer te veel jongerengroepen op straat komen of thuis samenkomen; positief motiveren: niet hangen, maar helpen; hoe werk je samen met politie bij bekeuringen, etc

Aankondiging: Save the date: Donderdag 23 april om 11.00 uur Video-sessie #3: Kinderwerk in COVID-19-tijden. Meer informatie volgt nog.     Aanmelden vanaf vrijdag 17 april

Organisatie:BVjong/1sociaal domein -Channel Jongerenwerk in samenwerking met expertgroep jongerenwerkers.