BVjong zoekt versterking!

BVjong is de enige beroepsvereniging van professionele kinder- en jongerenwerkers en richt zich op het bewaken, versterken en stimuleren van kinder- en jongerenwerk in Nederland. Dat doen we o.a. door de belangen van kinder- en jongerenwerkers op landelijk niveau te behartigen naar instellingen, politiek en samenleving. Ook door regionale netwerken te stimuleren.

We zijn op zoek naar zelfbewuste en trotse kinder- en jongerenwerkers uit de praktijk om de beroepsvereniging te versterken. Er zijn diverse mogelijkheden om bij te kunnen dragen.

Allereerst door lid te worden van de vereniging en daarvoor de contributie bij te dragen. Het aantal leden moet omhoog. Bepleit ook collectief lidmaatschap bij je werkgever.

We zoeken daarnaast ook kinder- en jongerenwerkers die (ook tijdelijk) betrokken willen zijn bij projecten en werkgroepen, o.a. de doorontwikkeling van de beroepscode, besluitvorming over formele beroepsregistratie, up-to-date communicatie, internationale samenwerking en regionale netwerkontwikkeling.

Tenslotte is versterking van het bestuur, ook als die op afstand werkt, van belang. De zelforganisatie van werkers in een democratische vereniging vraagt ook om voldoende bestuurskracht.

Hierbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Ben jij een actieve kinder- of jongerenwerker of ken jij collega’s die actief willen bijdragen aan het professionaliseren, positioneren en profileren van ons vak?

Meld je dan op de ALV op 25 april aanstaande tijdens de nationale jongerenwerkersdag of neem contact met ons op via www.bvjong.nl.

Amsterdam/Maastricht, 16 april 2017

This is me! weerbaarheidstraining voor professionals

“Kom jij in je werk veel in contact met jongeren met een migratieachtergrond? Wil jij kunnen bijdragen aan het tegenaan van polarisatie in de samenleving? En zou jij jongeren graag willen helpen bij het vergroten van hun weerbaarheid en verbinding met de Nederlandse maatschappij, maar weet je niet goed hoe dat het beste kan? Meld je dan nu aan voor een gratis This is Me! weerbaarheidstraining (train-de-trainer).”

Lees verder op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Jongerenwerk = Toekomst!

Kom op dinsdag 25 april naar de Dag van het Jongerenwerk 2017

Op 25 april 2017 wordt de landelijke Dag van het Jongerenwerk georganiseerd op de Hogeschool van Amsterdam. Deze dag wordt georganiseerd door het lectoraat Youth Spot, BV Jong, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Sociaal Werk Nederland en Verdiwel. Met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie Jeugd.

De Dag van het Jongerenwerk 2017 is een werk- en uitwisselingsbijeenkomst van, voor en door 250 uitvoerend jongerenwerkers uit heel Nederland. Het centrale thema van de dag is Verbinding; de jongerenwerker als verbinding naar de jongeren in de wijk; als verbinding naar netwerkpartners als de wijkagent, het sociale wijkteam of school of werk. En uiteraard het versterken van de verbinding tussen de jongerenwerkers onderling. Houd je van verrassende ontmoetingen en pittige discussies? Zorg dan dat je erbij bent op 25 april! Het belooft een bijzondere dag te worden vol bruisende activiteiten en kruisbestuivingen. Je gaat niet alleen naar huis met nieuwe kennis en informatie, maar houdt er ook waardevolle netwerkcontacten aan over. Laat je inspireren!

De dag vindt plaats op dinsdag 25 april 2017 van 10.00 tot 17.00 uur bij de Hogeschool van Amsterdam, locatie Wibauthuis. De kosten zijn €95,00 per persoon (en voor studenten €50,00, met een maximum van 30 studentaanmeldingen). Informeer bij je werkgever naar inzet van het scholings- of loopbaanbudget.

Programma
Er is een interactief programma met twee centrale lezingen, waaronder een door Dr. Judith Metz, Lector Youth Spot-Jongerenwerk. Daarnaast is er de keuze uit maar liefst 24(!)verschillende workshops. Workshops rond de thema’s, participatie, kwetsbare jeugd, veiligheid, professionaliteit en effectiviteit. Alle workshops dragen de kracht van het jongerenwerk uit en zijn voor en door jongerenwerkers.

Bekijk ook het Facebook-evenement en check voor meer informatie en aanmelden tot 14 april 2017: DagvanhetJongerenwerk2017.nl.

Deze dag is de eerste van twee bijeenkomsten in 2017. In het najaar volgt in Den Bosch een bijeenkomst over jongerenwerk voor onder meer vertegenwoordigers van gemeenten. Meer informatie hierover volgt.

Schermafbeelding 2017-03-03 om 22.03.55

De genomineerden Sociaal Werker van 2017 zijn bekend!

“Lennert Bont (Versa Welzijn), Mariska Overgaag (Kwadraad) en het duo Aksana van Maanen (Vita Welzijn) en Sanne Joosen (AanZ Amstelveen) zijn de drie genomineerden voor de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2017. Dat heeft de vakjury, onder leiding Marijke Vos (voorzitter Sociaal Werk Nederland), bekendgemaakt. Alle voorgedragen kandidaten zijn uitgebreid beoordeeld op criteria als zichtbaarheid, vernieuwing, verbindende kwaliteiten en lef. Het was weer een flinke kluif om tot drie genomineerden te komen, want de voorgedragen kandidaten zijn stuk voor stuk sterke ambassadeurs voor het sociaal werk.”

Lees verder op de website van Sociaal Werk Nederland.

‘Volkomen absurd als je een moeder met vier kinderen op straat gooit’

“Tijdens de eerste aflevering van Schuldig on Tour stond de complexe schuldenproblematiek centraal in Pakhuis De Zwijger. ‘Stop met de huisuitzettingen. Stel een plafond aan de boetes op schulden. Stop met vorderingen op de huurtoeslag.’”

Lees verder op de website van Movisie.

 

Vaker psychische klachten bij naasten van verslaafden

“Naasten van personen met verslavingsproblemen hebben vaker last van psychische klachten en verzuimen vaker van hun werk. Ze hebben bovendien meer behoefte aan steun uit hun omgeving dan ze nu krijgen. Door de zware belasting en soms geïsoleerde positie, lopen zij een matig tot sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressieve stoornis of angststoornis.”

Lees verder op de website van het Trimbos-instituut.

De darkside van drugs kopen in Nederland

“Wij van Unity organiseren expertmeetings voor onze vrijwilligers en daarbij nodigen we graag externen uit om hun expertise met ons te delen. Eind september kregen we een expertmeeting van de recherche over de productie en ontmanteling van synthetische drugs in Nederlandse drugslabs en de darkside die het heeft op ons milieu.”

Lees verder op de website van Unity.

 

De electorale geografie van de PVV

“Het rechts-populisme heeft zich gevestigd als factor in de Nederlandse en buitenlandse politiek. Daarmee is ook de geografie van het stemgedrag veranderd. Een blik op de kaart geeft ons inzicht in de kiezersschare van de PVV.”

Lees verder op de website Sociale Vraagstukken.

Steeds meer jongeren eenzaam met kerst

“Eenzaamheid onder tieners is een steeds groter probleem. Dat constateert Humanitas. Gerard Benedictus, coördinator vrijwilligerswerk bij Humanitas in Twente: ‘Bij eenzaamheid denken we aan ouderen die met kerst alleen thuis zitten. Maar je kunt ook eenzaam zijn en je ouders om je heen hebben.’”

Lees verder op de website Zorgwelzijn.

Hoe maken we de vrijwilligerscentrale toekomstbestendig?

“De samenleving verandert. Dat heeft ook consequenties voor de vrijwilligerscentrales en steunpunten. Was het vroeger een kwestie van eenvoudig bemiddelen tussen vraag en aanbod aan vrijwilligers op lokaal niveau, tegenwoordig spelen andere factoren mee. Wat zijn de uitdagingen, problemen en kansen? En met welke creatieve oplossingen kun je hierop inspelen? Een vraaggesprek met Willem-Jan de Gast, adviseur Vrijwillige inzet bij Movisie.”

Lees verder op de website van Movisie.