Achtergrond van de Persoonlijke Beroepscompetentie profiel van de Kinder- en Jongerenwerker
Aan het kinder- en jongerenwerk werden de afgelopen jaren steeds meer eisen gesteld en ook de doelgroep veranderde. De problematiek werd zwaarder, meer ketenpartners stelden meer en andere eisen aan het jongerenwerk (denk aan veiligheid, mentale gezondheid, onderwijs). Het Verwey-Jonker instituut heeft hier in 2019 uitgebreid onderzoek naar gedaan.[

Deze ontwikkelingen waren voor BVjong, de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers, aanleiding om het Beroepscompetentieprofiel dat in 2008 is gepubliceerd, volledig te herzien.
Niet alleen omdat kinder- en jongerenwerkers nu andere competenties nodig hebben voor een professionele ondersteuning van hun doelgroepen in vergelijking met 14 jaar geleden, maar ook om de doelstellingen en de positie van het kinder- en jongerenwerk in het maatschappelijk veld duidelijk te maken.

Professionalisering
Het competentieprofiel biedt een basis voor kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering van het vak. Zo sluit het goed aan op de toenemende vraag naar kwaliteitskeurmerken voor organisaties, met name het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland[3] , waarin de uitvoerend werker een centrale rol inneemt.
In samenwerking met het Registerplein is een eigen beroepsregister kinder- en jongerenwerkers ontwikkeld[4]  dat aansluit op de kwaliteits- en ontwikkeleisen van gemeenten en andere opdrachtgevers. Het register is niet bedoeld als test (voldoende of onvoldoende) of als beoordelingsinstrument (goed of slecht). Het is zo ingericht dat het de professional ondersteund in de eigen vakontwikkeling.

Hieronder is het competentieprofiel kinder-en jongerenwerk te downloaden


https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/naast-de-jongeren-de-staat-van-professioneel-jongerenwerk-in-nederland/

https://www.sociaalwerknederland.nl/dienstverlening/kwaliteitslabel

https://www.registerplein.nl/registers/kinderwerkers-jongerenwerkers/