Betreft: betaling contributie Lidmaatschap BVjong 2021

Bedankt dat jullie lid zijn van de beroepsvereniging BVjong. Samen met vele andere leden verspreid door het hele land vormen wij de beroepsvereniging. BVjong werkt met als doel het bewaken, versterken en stimuleren van het kinder- en jongerenwerk in Nederland, alsmede het behartigen van de belangen van de beroepsgroep.

Contributie 2021

Voor leden:

Ben je lid? Dan wordt de jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap via een automatische incasso aangeboden aan de bank. De contributie 2021 bedraagt € 30,– per jaar. Door technische omstandigheden hebben we over het jaar 2020 de contributie niet geheven, deze zal dit jaar niet alsnog worden geheven. Uw lidmaatschap zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd. U kunt op elk moment u lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Voor 2021 gaan we rond 20 juni a.s. de contributie automatisch gaan innen.  Je ontvangt ook de nota, die je mogelijk kan declareren bij je werkgever.

Voor niet leden:

Lid worden kan altijd en is via de website binnen 5 minuten geregeld. Ga naar onze lid worden pagina en geef je op. Een beroepsvereniging kan niet voortbestaan zonder haar leden, samen staan we immers sterker en kunnen we de noodzaak en de liefde voor ons werk uitdragen. Dus, nog geen lid? Geef je nu op!

Kenniscentrum

BVjong is een kenniscentrum. De vereniging werkt continue aan het verhogen van de vakbekwaamheid van de beroepsgroep. Dit doen we door middel van o.a. door middel van vakstudie, vakdiscussie, ervaringsuitwisseling, de exploitatie van een website, het uitgeven van publicaties en gebruik van social media. Daarnaast signaleert en behartigt BVjong de belangen van de beroepsgroep naar overheden en andere relevante partijen. We fungeren als gesprekspartner namens de beroepsgroep in (landelijke) welzijnspolitiek en verbeteren de beeldvorming en het maatschappelijk aanzien van het kinder- en jongerenwerk in Nederland.

Evenementen en Verenigingszaken

Houd deze website in de gaten voor meer informatie over evenementen en verenigingszaken. Mocht u vragen hebben, kunt u via de website contact met ons opnemen of direct mailen naar info@bvjong.nl.

Hartelijke groet,

Niko de Groot, Coördinator BVjong

Namens, het voltallige bestuurd van BVjong.

BVjong Logo