ZonMW subsidie voor effectmeting jongerenwerk

“Draagt het jongerenwerk bij aan de ontwikkeling van jongeren? Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam heeft samen met jongerenwerkaanbieders Combiwel, Contourde Twern, Dock, Dynamo, JoU, SJJMH, Participe, De Schoor, Streetcornerwork, Xtra, en Youth for Christ van ZonMW subsidie toegekend gekregen voor onderzoek naar de bijdrage van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers aan de psychosociale ontwikkeling, verbeteren contact met netwerk, maatschappelijke participatie en eerder de juiste hulp krijgen van jongeren.”

Lees verder op de website van lectoraat Youth Spot.

Verbod op drug 4-Fluoramfetamine

“De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) wordt verboden. De drug die in de vorm van een pil, capsule of poeder te verkrijgen is, kan leiden tot  ernstige hoofdpijnen  en schade aan de hart- en bloedvaten. Gebruik leidt in sommige gevallen zelfs tot een hersenbloeding. Dat schrijven staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) vandaag aan de Tweede Kamer. Het verbod zal op 1 april 2017 van kracht zijn.”

Lees verder op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

‘Vrijwilligers zijn meer dan ooit nodig’

“‘Vrijwilligers zijn vaak bescheiden, maar besteden ondertussen veel tijd aan allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Hiervoor krijgen ze geen vergoeding in de vorm van een salaris. Het is dan ook belangrijk om hen te laten zien dat ze gewaardeerd worden. Daar is de nationale Dag van het Vrijwilligerswerk voor bedoeld.’”

Lees verder op de website Zorgwelzijn.

Dataverzameling peer-to-peer in het jongerenwerk

“Dertig studenten van de minor Jongerenwerk zijn nu data aan het verzamelen over peer-to-peer werkwijzen in het jongerenwerk. Bij peer-to-peer werkwijzen worden leeftijd- of leefstijlgenoten (‘peers’) betrokken bij de begeleiding van jongeren. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan maatjesprojecten waarbij peers als maatje jongeren begeleiden of voorlichtingsactiviteiten waarin peers voorlichting geven aan jongeren. Soms worden peers bijvoorbeeld ook ingezet om moeilijk bereikbare jongeren te benaderen.”

Lees verder op de website van lectoraat Youth Spot.

Gemeenten krijgen meer budget voor kinderen in armoede

“Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, blijkt een hardnekkig probleem; in 2014 leefden meer dan 400 000 kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Het kabinet stelt mede om deze reden vanaf komend jaar structureel 100 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten. Op voorwaarde dat dit geld in natura bij kinderen terecht komt, zodat zij bijvoorbeeld een sportabonnement kunnen aanschaffen of een muziekinstrument, mogen gemeenten gebruik maken van dit budget.”

Lees verder op de website van Verwey-Jonker Instituut.

Politieke partijen over het sociaal domein

“Inmiddels hebben alle politieke partijen hun (voorlopige) verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing van 2017 bekend gemaakt. Sociaal Werk Nederland heeft alles voor u op een rij gezet voor zo relevant voor het sociaal domein en het sociaal werk in bijzonder. Wat willen politieke partijen met sociaal werk, met vrijwilligers(werk), buurtvoorzieningen, kindvoorzieningen, schuldenproblematiek en vluchtelingen?”

Lees verder op de website van Sociaal Werk Nederland.

Voetbal en muziek werkt preventief bij risicojongeren

“Jongerenwerk dat zich richt op talentontwikkeling –bijvoorbeeld muziek maken of sporten – blijkt jeugdcriminaliteit te helpen voorkomen. Maar dit geldt alleen voor jongeren die nog geen delicten plegen, of die alleen beginnend crimineel gedrag vertonen. Bij jongeren die al op het criminele pad zijn, sorteren de programma’s maar weinig effect. Dat blijkt uit het onderzoek van docent en senior onderzoeker Maike Kooijmans van Avans Hogeschool. Zij is 13 mei gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op dit onderzoek.”

Lees verder op de website van lectoraat Youth Spot.