Autisme bij meisjes pas herkend bij andere problemen

“Meisjes krijgen de diagnose autisme vaak pas als er ook emotionele en gedragsproblemen spelen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer promovenda Jorieke Duvekot van het Erasmus MC en ggz-instelling Yulius dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Autism.”

Lees verder op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Ouders over middelen- en internetgebruik door jongeren

“Bijna alle ouders van pubers (97 procent) vinden dat scholen rookvrij en alcoholvrij moeten zijn en de overgrote meerderheid is het eens met de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol en tabak. Bij tabak gaat het om 92 procent en bij alcohol om 85 procent van de ouders.”

Lees verder op de website van het Trimbos-instituut.

Wat werkt wel en niet bij de bestrijding van schijntolerantie

“Op 10 januari 2017 geeft Hanneke Felten, projectleider en onderzoeker bij Movisie, samen met Laurens Buys, sociaalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, de Schorer lezing. Onderwerp van deze jaarlijkse lezing is dit keer de bestrijding van schijntolerantie. 5 vragen over het thema van de lezing aan Hanneke Felten.”

Zo kun je sociale spanningen in wijken voor zijn

“Sociale spanningen in buurten en wijken zijn van alle tijden. Toch kan het aannemen van een kopje kop thee bij iemand thuis, het samen een plan maken voor de speeltuin of het achterwege laten van ‘etnisch labelen’ al veel verschil maken. Tien tips voor professionals om sociale onrust te voorkomen.”

Lees verder op de website Sociale Vraagstukken.

Jongeren drinken minder

“Onderzoek toont aan: jongeren drinken minder. In 2011 had nog 66% van de 12 tot 16 jarigen ooit alcohol gedronken, in 2015 was dat 45%. Werden jongeren tien jaar geleden nog de “zuipschuiten van Europa” genoemd, nu zijn de cijfers een stuk positiever. Er zijn minder jongeren die drinken, ze starten op latere leeftijd met drinken en zijn minder vaak dronken.  Veel beleid was de laatste jaren gericht op jongeren, zoals de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar en de inzet van de  campagne NIX18. En dat heeft gewerkt, is een van de conclusies die staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Kamer stuurt in het kader van de evaluatie van de Drank- en Horecawet.”

Lees verder op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Hoe ondersteunen gemeenten en professionals LHBT-vluchtelingen?

“In een asielopvang lopen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een groter risico om uitgesloten, bedreigd of mishandeld te worden. Hoe kunnen zij in de opvang goede zorg en ondersteuning krijgen van professionals en vrijwilligers? En wat kan de gemeente voor hen betekenen? Movisie geeft antwoord in een korte handreiking.”

Lees verder op de website van Movisie.

Problemen beïnvloeden levensloop jongeren

“Gedrags- en emotionele problemen in de kindertijd en adolescentie hebben invloed op de levensloop van jongvolwassenen. Dat blijkt uit het proefschrift van Karin Veldman, die op 13 december promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.”

Lees verder op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

Vrijstelling van leerplicht wordt moeilijker

“Gemeenten moeten eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio voordat ze kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat deze verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen.”

Lees verder op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Eigen kwaliteitslabel voor sociaal werk

“Sociaal Werk Nederland heeft een kwaliteitslabel ontwikkeld voor de branche. Marije van der Meij, Projectleider kwaliteit en professionalisering bij Sociaal Werk Nederland: ‘Onze leden hebben aangegeven dat hier behoefte aan is omdat bestaande, branche overstijgende, kwaliteitskeurmerken zich vooral richten op processen en protocollen. Ons kwaliteitslabel is gebaseerd op waarden over professionalisering, vakmanschap, effect van dienstverlening en organisatie en toezicht.’”

Lees verder op de website Zorgwelzijn.

Te weinig plek in grote steden voor dakloze jongeren

“Opvangcentra in grote steden zien de toeloop van dakloze jongeren toenemen. Maar door een tekort aan plekken krijgen ze niet altijd een geschikte slaapplek in de jongerenopvang. Dat zeggen verschillende hulporganisaties voor zwerfjongeren tegen NOS op 3 en FunX.”

Lees verder op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.