Het bestuur van BVJong stelt zich aan u voor:

Marlijn
Marlijn Groen, voorzitter BVJong

Marlijn is als vrijwilliger begonnen in het lokale jongerencentrum tussen 1992 en 1998. Als beroepskracht is zij actief sinds maart 1998 voor een welzijnsorganisatie in Den Haag.

In 2000 is ze in Noordwijk gaan werken als jongerenwerker. Daar is zij betrokken geweest bij de afbouw van het oude werk en jongerencentrum en de opbouw naar het nieuwe jongerenwerk. In Noordwijk lag de nadruk vooral op recreeeren en was het gesubsidieerd bierdrinken nog heel normaal. Dit is na 2001 omgevormd naar het soort jongerenwerk met meer vormende en informatieve activiteiten. In 2006 is ze in Leiderdorp gaan werken. Bij deze organisatie hielp ze jongeren participeren op verschillende vlakken en heeft ze jongeren begeleid die eigen activiteiten hebben opgezet. Als ambulant jongerenwerker kwam ze in contact met de hanggroepen in de gemeente. Jongeren uit deze groepen zijn actief geworden in het jongerencentrum.
In 2012 werd ze locatiecoördinator van een kleine jongerenlocatie in Amsterdam. Daar was zij verantwoordelijk voor de invoering van ‘Jongerenwerk Nieuwe Stijl’. Dit met het oog op de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.
Op dit moment is Marlijn Jongerencoach ten behoeve van het meidenwerk In Westerpark, Amsterdam. Na een pittige reorganisatie heeft zij de meidenwerker vervangen nadat deze een andere baan kreeg. Het meidenwerk is behoorlijk recreatief ingesteld, er wordt van de meiden dan ook verwacht dat zij zichzelf deels zelf organiseren. Omdat de gemiddelde leeftijd 12 jaar is, is intensieve begeleiding nodig.

Niet alleen is het volgens haar een mooie taak van BVJong om op te treden als bewaker van het vak en belangenbehartiger van de beroepsgroep, maar ook als ambassadeur van het vak en verdediger van het beroepsprofiel.

 

IMG_1592
Gerietha Wieringa, secretaris BVJong

Gerietha, ook wel “Gee” genoemd, is sinds 2010 actief in het sociaal domein. Begonnen als Jongerenwerker bij Jongerenwerk Barkema & De Haan in het noorden van Groningen. Hier was ze actief op straat, in jeugdsozen en in het jongerencentrum. Daarnaast was ze coördinator van 11 meidenclubs en coachte ze jongeren op verschillende levensgebieden. Sinds 2018 is ze als Jongerenwerker werkzaam bij Stichting Kwartier Zorg & Welzijn in Midden-Groningen. Haar werkzaamheden zetten zich hier voort.

Van het VMBO naar MBO2, van 3 jaar actief op de Leopard 2a6 in militaire dienst naar SPW4, nu met HBO SPH op zak nog elke dag lerend in het werkveld. Binnenkort start zij met de opleiding Master Social Work. “Haal alles uit jezelf, en ga voor wat je wilt bereiken ” is haar motto. Uitdagingen gaat ze niet uit de weg, maar ziet ze als kansen om zichzelf te ontwikkelen.

Er ZIJN voor jongeren en hen motiveren en activeren om hun talenten te ontdekken, hun doelen te bereiken en dromen te verwezenlijken is haar drijfveer. Door haar denken in oplossingen, energieke aanwezigheid en haar enthousiasme weet ze goed aan te sluiten bij de jeugd en hun omgeving. Ondersteunen, verbinden, coachen, sociale media, meidenwerk, straatwerk, uitwisselingen, organiseren en coördineren, zijn taken die ze uitvoert en graag op zich neemt. De jongeren, de uiteenlopende werkzaamheden, de innovatieve mogelijkheden en flexibele werktijden maken dat Jongerenwerk haar passie is.

Wanneer ze niet bij jongeren is, pakt ze graag haar racefiets, gaat ze banen zwemmen, sporten of elektrische gitaar spelen. Omdat zij ondervindt dat specialistisch Jongerenwerk positief effect heeft op het leven van jongeren en hun omgeving en omdat zij zich hard wil maken voor het vak Jongerenwerk, zet ze zich graag actief in als secretaris van BVJong.

 

Foto Faizel
Faizel Dostmohamed, penningmeester BVJong

“Your faith has to be greater than your fear”
Opgegroeid in een achterstandswijk van Amsterdam Oost heeft Faizel zich vanuit deze achterstandspositie opgewerkt tot een professional in de financiële wereld.

Zijn hele leven heeft hij mentale veerkracht getoond. Hij was onbewust op jonge leeftijd al bezig met coachen van de “boyz” uit de getto. Met behulp van sport nam hij de jongens mee en beïnvloede hij de mindset.

Faizel werkt al ruim 15 jaar als private banker en beheert hij vermogens voor zeer vermogende particulieren en ondernemers. Daarnaast een eigen onderneming FD Coaching waar hij als One Minute Coach Trainer mindset trainingen verzorgd.

Veelvuldig wordt Faizel door het bedrijfsleven gevraagd om als coach, met name jongeren, maar ook professionals en managers te coachen, motiveren en inspireren. Hij gunt elk mens zijn of haar zelfontplooiing. Vanuit zijn maatschappelijke verantwoording is hij bij BVJong terechtgekomen.
Opleiding HBO Management Economie en Recht en minor in Bank- en Verzekeringswezen.

 

Foto Niko
Niko de Groot, adviseur/coördinator BVJong

Niko woont al geruime tijd in Hoogwoud (gemeente Opmeer) en zit daar voor de PvdA in de gemeenteraad. Hij is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen.
Zijn hobbies zijn vooral schaatsen en fietsen. Zo hoopt hij elk jaar weer op een nieuwe Elfstedentocht. En anders pakt hij de racefiets of maakt elk jaar samen met zijn vrouw een lange trekking met de tent en fiets .

In 1975 is hij als bezoeker een vrijwillig- jongerencentrum in Noord Holland binnengelopen samen met zijn vriendengroep. Vervolgens werd hij er vrijwilliger, penningmeester en vervolgens voorzitter.
Ondertussen werd hij ook professioneel werkzaam, allereerst 10 jaar als jongerenwerker in de Kop van Noord-Holland .
Om vervolgens 20 jaar bij Primo-nh werkzaam te zijn als provinciaal adviseur Jongerenwerk en Jeugdbeleid in Noord Holland. Daar vanuit werd in vanuit tussen 2000 en2003 – lid van de stuurgroep Landelijk Overleg Jongerenwerk Innovatie en Kwaliteitsontwikkeling (LOJIK)
In 2003 was in vanuit het LOJIK een van de initiatiefnemers van BVjong als Landelijke beroepsvereniging Jongerenwerk (BVjong).

Vanaf 2011 is hij zelfstandig adviseur Jongerenwerk, Jeugdbeleid. Daarvanuit heeft hij veel dingen gedaan voor BVjong, zoals o.a:
– Project Kracht van het Jongerenwerk (2012)
– Mede-opsteller Landelijke Beroepscode Kinder- en Jongerenwerk (2015)
– Organisatie landelijke dag van het jongerenwerk (meerdere keren, waaronder de landelijke dag in 2017
– Vertegenwoordiger namens BVjong in strategisch overleg Jongerenwerk en ontwikkeling beroepsregistratie SKJ en Sociaal Werk (Registerplein)
– Organisatie/deelnemer internationale projecten, zoals
o Streat (Strategische advies Internationaal Straathoekwerk/Dynamo Internationaal
o Short Study Visit 2018 – met straathoekwerk Tsjechië
o Project European Word Wide Web of Youth Work (online trainingen)

 

Foto Henk
Henk Geelen, adviseur BVJong

Henk is vanaf het begin (2003) lid van de BVjong. Sinds 2006 is hij actief in het bestuur, om vanaf 2007 de rol van secretaris/penningmeester en internationaal contactpersoon op zich te nemen. Hij werkte in Limburg, Zeeland en de laatste 15 jaar bij Trajekt in Maastricht. Altijd sterk betrokken bij professioneel jongerenwerk, op alle niveau’s, gelooft erg in het belang van een goede beroepsvereniging. Om het vak te positioneren, om jongeren die dat verdienen een steun in de rug te geven, om ongelijke kansen voor jongeren te bestrijden, op buurtniveau dichtbij, op wereldniveau, ook dichtbij tegenwoordig. Hij gaf na zijn pensionering (jaja !!) zijn stokje graag over aan jongere collega’s om de vereniging ook formeel overeind te houden en te revitaliseren. Op dit moment is Henk nog steeds actief betrokken bij BVJong als adviseur. BVjong going strong!

 

Foto Jazie
Jazie Veldhuizen, algemeen bestuurslid BVJong

“Jazie is actief bij BVjong sinds 2016 en heeft zich vooral bezig gehouden met netwerkontwikkeling en organisatorische vernieuwing. In 2010 behaalde hij zijn diploma voor Sociaal Cultureel Werk en in 2016 voor Culturele en Maatschappelijke Vorming. Jazie heeft zeven jaar als jongerenwerker gewerkt in Enkhuizen. Hij is vandaag de dag sociaal ondernemer en richt zich op advies, training, workshops en projectmanagement voor organisaties in het sociale domein rondom de thema’s diversiteit, inclusie en jeugd. Verder is hij betrokken bij het Erasmus+ project Europe Goes Local, duo-raadslid voor Amsterdam BIJ1, voorzitter van Rachna Foundation en medeoprichter van Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indië.”

 

Foto Bastian
Bastian Pattipeiluhu, algemeen bestuurslid BVJong

Bastian Pattipeiluhu is werkzaam als Jongerenwerker in Almere bij welzijnsorganisatie Stichting de Schoor.
Hij coördineert een activiteitencentrum genaamd Multi-Club en coacht de Jongerenraad Almere en Young Movement.
Naast jongerenwerker is hij eigenaar van een professionele muziekstudio Jenaflow en studeert hij aan de Hogeschool van Amsterdam voor de Master Social Work.
Momenteel is hij druk bezig met een onderzoek naar het professionaliseren van jongerenparticipatie vanuit zijn eigen organisatie en is hij op zoek naar professionals die werkzaam zijn op dat gebied.
BV Jong spreekt hem aan omdat het versterken en stimuleren van het kinder- en jongerenwerk in Nederland binnen de beroepsvereniging centraal staat.

 

foto Mo

Mohamed Amessas, algemeen bestuurslid BVJong

Mohamed Amessas is geboren in een klein dorpje in het noorden van Marokko.

Mohamed is momenteel werkzaam bij welzijnsinstelling Veens te Veenendaal met aandachtsgebied jeugd en jongerenwerk. Daarvoor was hij werkzaam als teamleider van het team jongerenwerk bij diverse welzijnsinstellingen onder andere bij Clup Welzijn te Purmerend, de Mussen in Schilderswijk te Den Haag en bij Factor-G te Gouda.

Zijn werkervaringen zijn van grote betekenis geweest om zijn visie op de samenleving te vormen en in het bijzonder wat betreft onze jeugd, zij zijn immers onze toekomst. Hij gelooft dat extra inspanningen om de jeugdwerkloosheid, financiële problemen en discriminatie op arbeidsmarkt terug te dringen, de tolerantie te vergroten en polarisatie tegen te gaan zullen uiteindelijk leiden tot een socialer en rechtvaardigere samenleving. Een samenleving waarin mensen die het zelf niet redden met de juiste ondersteuning en begeleiding wél mee kunnen participeren. Juist in deze onzekere en moeilijke tijden moeten we onze jeugd perspectief bieden.

Daarnaast is Mohamed actief in politiek en is raadslid voor de fractie GroenLinks in Gouda. Vanuit deze hoedanigheid streeft hij naar een vernieuwd en creatief raadslidmaatschap. Hij vindt dat “Als we doen wat we deden, blijven we krijgen wat we kregen”. Hij vindt dat het cruciaal is om de jeugd te betrekken bij lokaal politiek om de juiste zaken aan de kaak stellen. Daarvoor wil hij een luisterend oor bieden naar onze jeugd en partners om te weten wat er speelt en dat gezamenlijk te gebruiken in politieke meningsvorming.

Met veel enthousiasme wil hij graag in de komende periode zijn steentje bijdragen aan een nog groter en sterker BVjong.

Lancering Handboek Verbeter Jongerenwerk!

Bram Van Dijk & Niek Fransen hebben een prachtig handboek geschreven met als thema Jongerenwerk! Dit persbericht willen wij jullie niet onthouden…

LANCERING HANDBOEK VERBETER JONGERENWERK
Dinsdag 15 mei verscheen het Handboek Verbeter Jongerenwerk. In dit interactieve en modulaire product wordt uitgelegd wat kwaliteitsontwikkeling inhoudt en hoe jongerenwerkorganisaties daar op systematische wijze vorm aan kunnen geven. Samenwerking met jongeren (als gebruikers van het jongerenwerk) en gemeenten (als belangrijkste financiers) is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Om de toepassing in de praktijk te bevorderen wordt gebruik gemaakt van oefenstof en goede voorbeelden uit Nederland, Zweden en Finland.

Het handboek is opgesteld in opdracht van de Directie Jeugdbeleid van het Ministerie van VWS en een Nederlandse versie van het handboek Improving Youth Work dat is samengesteld in opdracht van de EU. Deze Nederlandse versie is ontwikkeld door DSP-groep in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Sociaal Werk Nederland, You!NG, BVJong, en verschillende Nederlandse jongerenwerkorganisaties.

Download hier het Handboek Verbeter Jongerenwerk

Voor de contactgegevens van beide auteurs kunt u ons een privébericht sturen of hun website bezoeken.

Netwerkborrel BVjong

Uitnodiging 04-02-18 (1)

Kom ook naar de BVjong-netwerkborrel op zondag 4 februari 2018 van 14.00 – 17.00 uur.

Voor alle jongerenwerkers en kinderwerkers: leden, niet-leden en bestuursleden.  Gewoon netwerken en bijpraten over de laatste ontwikkelingen.  In Almere, Lavendelplatsoen 59, 1313 EX Almere. Geen entree, gewoon je borrel betalen. Organisatie: bestuur BVjong.

Beroepsregister en Beroepscode Sociaal Werk (breed) bijna gereed.

Het afgelopen jaar  heeft BVjong samen met de vakbonden, beroepsvereniging BPSW en Sociaal Werk Nederland gewerkt aan het ontwikkelen van een beroepsregister Sociaal Werk (breed). Het resultaat van al het werk ligt  nu voor aan het bestuur BVjong, met het verzoek om vóór 1 februari 2018 akkoord te gaan (te legitimeren) van de betreffende documenten . Of eventueel met voorstellen te komen om  de teksten nog aan te passen.

Hierbij betreft je de  drietal documenten:

  1. Beroepscode sociaal werker – concept december 2017
  2. BCP Sociaal Werk – januari 2018 (competentieprofiel nodig voor opleiding en bijscholing)
  3. Concept registratiereglement Register Sociaal Werkers – dec. 2017

Toekomst BVjong

Op de ALV van 25 april (zie agenda met bijlagen in de Rubriek Verenigingszaken) wordt de notitie TOEKOMSTPERSPECTIEVEN BVjong behandeld. Waar gaan we heen met de BVjong?

Lees de notitie hier:

BVjong zoekt versterking!

BVjong is de enige beroepsvereniging van professionele kinder- en jongerenwerkers en richt zich op het bewaken, versterken en stimuleren van kinder- en jongerenwerk in Nederland. Dat doen we o.a. door de belangen van kinder- en jongerenwerkers op landelijk niveau te behartigen naar instellingen, politiek en samenleving. Ook door regionale netwerken te stimuleren.

We zijn op zoek naar zelfbewuste en trotse kinder- en jongerenwerkers uit de praktijk om de beroepsvereniging te versterken. Er zijn diverse mogelijkheden om bij te kunnen dragen.

Allereerst door lid te worden van de vereniging en daarvoor de contributie bij te dragen. Het aantal leden moet omhoog. Bepleit ook collectief lidmaatschap bij je werkgever.

We zoeken daarnaast ook kinder- en jongerenwerkers die (ook tijdelijk) betrokken willen zijn bij projecten en werkgroepen, o.a. de doorontwikkeling van de beroepscode, besluitvorming over formele beroepsregistratie, up-to-date communicatie, internationale samenwerking en regionale netwerkontwikkeling.

Tenslotte is versterking van het bestuur, ook als die op afstand werkt, van belang. De zelforganisatie van werkers in een democratische vereniging vraagt ook om voldoende bestuurskracht.

Hierbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Ben jij een actieve kinder- of jongerenwerker of ken jij collega’s die actief willen bijdragen aan het professionaliseren, positioneren en profileren van ons vak?

Meld je dan op de ALV op 25 april aanstaande tijdens de nationale jongerenwerkersdag of neem contact met ons op via www.bvjong.nl.

Amsterdam/Maastricht, 16 april 2017

This is me! weerbaarheidstraining voor professionals

“Kom jij in je werk veel in contact met jongeren met een migratieachtergrond? Wil jij kunnen bijdragen aan het tegenaan van polarisatie in de samenleving? En zou jij jongeren graag willen helpen bij het vergroten van hun weerbaarheid en verbinding met de Nederlandse maatschappij, maar weet je niet goed hoe dat het beste kan? Meld je dan nu aan voor een gratis This is Me! weerbaarheidstraining (train-de-trainer).”

Lees verder op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Jongerenwerk = Toekomst!

Kom op dinsdag 25 april naar de Dag van het Jongerenwerk 2017

Op 25 april 2017 wordt de landelijke Dag van het Jongerenwerk georganiseerd op de Hogeschool van Amsterdam. Deze dag wordt georganiseerd door het lectoraat Youth Spot, BV Jong, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Sociaal Werk Nederland en Verdiwel. Met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie Jeugd.

De Dag van het Jongerenwerk 2017 is een werk- en uitwisselingsbijeenkomst van, voor en door 250 uitvoerend jongerenwerkers uit heel Nederland. Het centrale thema van de dag is Verbinding; de jongerenwerker als verbinding naar de jongeren in de wijk; als verbinding naar netwerkpartners als de wijkagent, het sociale wijkteam of school of werk. En uiteraard het versterken van de verbinding tussen de jongerenwerkers onderling. Houd je van verrassende ontmoetingen en pittige discussies? Zorg dan dat je erbij bent op 25 april! Het belooft een bijzondere dag te worden vol bruisende activiteiten en kruisbestuivingen. Je gaat niet alleen naar huis met nieuwe kennis en informatie, maar houdt er ook waardevolle netwerkcontacten aan over. Laat je inspireren!

De dag vindt plaats op dinsdag 25 april 2017 van 10.00 tot 17.00 uur bij de Hogeschool van Amsterdam, locatie Wibauthuis. De kosten zijn €95,00 per persoon (en voor studenten €50,00, met een maximum van 30 studentaanmeldingen). Informeer bij je werkgever naar inzet van het scholings- of loopbaanbudget.

Programma
Er is een interactief programma met twee centrale lezingen, waaronder een door Dr. Judith Metz, Lector Youth Spot-Jongerenwerk. Daarnaast is er de keuze uit maar liefst 24(!)verschillende workshops. Workshops rond de thema’s, participatie, kwetsbare jeugd, veiligheid, professionaliteit en effectiviteit. Alle workshops dragen de kracht van het jongerenwerk uit en zijn voor en door jongerenwerkers.

Bekijk ook het Facebook-evenement en check voor meer informatie en aanmelden tot 14 april 2017: DagvanhetJongerenwerk2017.nl.

Deze dag is de eerste van twee bijeenkomsten in 2017. In het najaar volgt in Den Bosch een bijeenkomst over jongerenwerk voor onder meer vertegenwoordigers van gemeenten. Meer informatie hierover volgt.

Schermafbeelding 2017-03-03 om 22.03.55

De genomineerden Sociaal Werker van 2017 zijn bekend!

“Lennert Bont (Versa Welzijn), Mariska Overgaag (Kwadraad) en het duo Aksana van Maanen (Vita Welzijn) en Sanne Joosen (AanZ Amstelveen) zijn de drie genomineerden voor de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2017. Dat heeft de vakjury, onder leiding Marijke Vos (voorzitter Sociaal Werk Nederland), bekendgemaakt. Alle voorgedragen kandidaten zijn uitgebreid beoordeeld op criteria als zichtbaarheid, vernieuwing, verbindende kwaliteiten en lef. Het was weer een flinke kluif om tot drie genomineerden te komen, want de voorgedragen kandidaten zijn stuk voor stuk sterke ambassadeurs voor het sociaal werk.”

Lees verder op de website van Sociaal Werk Nederland.