Videosessie Kinder- en Jongerenwerk wederom in een (gedeeltelijke ) lockdown ?

Donderdag 18 november 2021 van 11.00 -12.00 uur. Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Het demissionaire kabinet kondigde vrijdagavond een gedeeltelijke lockdown aan. Dit heeft ook grote consequenties voor kinderen en jongeren.

In de videosessie kijken we naar welke impact deze lockdown op jongeren hebben en geven we een overzicht van de belangrijkste gevolgen van de nieuwe corona-maatregelen: wat betekent dit voor de kinder- ehttps://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessiesn jongerenwerker?

We geven praktische tools om juist in deze tijd aan te sluiten bij de leef en belevingswereld van kinderen en jongeren.


Jongerenwerker Jasper Lanting uit Hoogeveen deelt een praktijkverhaal n.a.v “Stelling: jongeren dreigen steeds hun vertrouwen in de overheid verliezen. Als jongerenwerkers moeten we de stem van deze jongeren nog meer moeten laten horen. “

In de breakout-rooms nemen we tijd om praktijkervaringen uit te wisselen.
#sterkkinderwerk #sterkjongerenwerk #corona
Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies