Berichten

Jongerenwerkers willen in gesprek met kabinet over aanpak angstcultuur en wapenbezit

Burgemeesters willen een landelijk verbod voor de verkoop van messen aan jongeren. Jongerenwerkers in Nederland steunen deze oproep. Ook willen wij met de politiek in Den Haag bespreken hoe we de angstcultuur en het wapenbezit onder jongeren kunnen
terugdringen.

Het steekincident op een school in Wapenveld op maandag 9 november en tientallen andere incidenten in de afgelopen maanden: ze zijn het trieste gevolg van een sfeer van angst en intimidatie in buurten en op scholen.

#NoShank

Onder de noemer #NoShank zijn jongerenwerkers uit heel Nederland eind augustus een campagne gestart voor het tegengaan van angstcultuur en messengebruik. Honderden jongerenwerkers zijn in gesprek gegaan met jongeren: op straat, op schoolpleinen, in winkelcentra; simpelweg overal waar
jongeren zijn. Ook in coronatijd…

En dat heeft gewerkt! Een groot aantal jongeren is zich bewuster geworden van de gevaren van het dragen van een steekwapen. Maar om het risico op steekincidenten te verkleinen moet er meer gebeuren dan alleen praten en het bewust maken van jongeren.

Angstcultuur
Wij horen als jongerenwerkers van veel jongeren dat zij bang zijn om slachtoffer te worden van geweld. Daarom lopen ze met een mes op zak. Een gevaarlijke vicieuze cirkel die nog eens extra wordt gevoed door sociale media: op tv, YouTube, Instagram en noem maar op. Soms gaat dat gepaard met de ‘Drill’ trend. Wie jong en arm is, een identiteit zoekt, is vatbaarder voor machocultuur, criminaliteit en bedenkelijke trends.

Die angstcultuur is volgens ons het gevolg van iets dat op veel plekken ontbreekt in Nederland: een sterk, positief pedagogisch opvoedklimaat in buurten. Wij zien als jongerenwerkers de gevolgen daarvan  bij onze kinderen en jongeren elke dag. Nu de ondermijning de bovenwereld raakt, krijgt ook de politiek weer oog voor deze jongeren die opgroeien in een omgeving die niet veilig is.

Betere randvoorwaarden opgroeien in buurten nodig
Kinderen en jongeren zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Altijd. Jongeren die opgroeien in gebroken gezinnen, in armoede, zonder de aandacht die nodig is voor positieve ontwikkeling horen in hun buurt en op school tóch gezien en geholpen te worden. Opgroeien vraagt structureel om positieve rolmodellen, activiteiten en veilige plekken in de buurt. In elke buurt hoort kinder- en jongerenwerk, een JOP, een Huis(werk)kamer, sportmogelijkheden en een jongerencentrum.

Jongeren en jongerenwerkers willen in gesprek met de politiek
Jongerenwerkers en Sociaal Werk Nederland willen daarom om tafel met jongeren én met de politiek, om te bespreken wat deze jongeren nodig hebben om niet meer zo bang te zijn dat ze een wapen dragen ‘voor mijn eigen veiligheid.’ Wij willen ook met de politiek het belang bespreken van sterke sociale buurten en samenwerking tussen ouders, scholen, jeugdagenten, sociaal werk en jongerenwerkers.

Wij leven mee met alle slachtoffers en nabestaanden die te maken hebben gehad met deze vorm van geweld. De onderstaande organisaties steunen dit landelijke messenverbod om onze jongeren in bescherming te nemen tegen zichzelf en anderen, en vragen om een gesprek om de sociale basis rond opgroeien in dorpen, buurten en steden sterker te maken.

Door het hele land zetten jongerenwerkers, kinderwerkers en andere jeugdprofessionals zich dagelijks in voor het welzijn en het welbevinden van de Nederlandse jeugd. Deze beroepsgroep steunt de oproep van burgemeesters om een landelijk messenverbod in te stellen voor jongeren. Jongerenwerkers willen een landelijke aanpak angstcultuur en wapenbezit onder jongeren bespreken met het kabinet. Zie de bijlage.

persbericht jongerenwerkers willen in gesprek met politiekDEF

Bijlage petitie persbericht aanpak angstcultuur en wapenbezit-def