Posts

Aanmelding Dag van het Jongerenwerk 2019

Jongerenwerk versterkt en verbetert                                                 #dvhjw2019

Datum             Dinsdag 18 juni 2019 
Tijd                 09.30 – 17.00 uur

Plaats             Hogeschool van Amsterdam – Wibauthuis – Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam

Kosten             € 100 per persoon. Informeer bij je werkgever of je je scholings- of loopbaanbudget kunt gebruiken. Studenten betalen € 50, maar hierbij geldt een maximum van 20 studentaanmeldingen.

De staat van het jongerenwerk in Nederland
Op 18 juni presenteren we de resultaten van jaren onderzoek en krijgen we inzicht in de meest actuele staat van het jongerenwerk in Nederland. Dat jongerenwerk jongeren versterkt en grote toegevoegde waarde heeft voor een sterke sociale basis jeugd in buurten wordt onderbouwd met dit recente onderzoek.

Sterk jongerenwerk als noodzakelijke basisvoorziening
Bij goed opgroeien draait alles om aandacht. Hoe gaat het met je? Kan ik je helpen? Jongerenwerk biedt perspectief,  helpt bij vastlopen thuis of op school, beschermt tegen criminaliteit en uitval, zorgt voor veiligheid. Een sterke sociale basis ‘jeugd’ is in veel wijken een noodzakelijke basisvoorziening.


Programma
Het ochtendprogramma omvat drie plenaire lezingen:

  • Staat van het Jongerenwerk 2019 door het Verwey-Jonker Instituut, de presentatie van kwantitatief onderzoek.
  • Kracht van het Jongerenwerk,  door drs. Jolanda Sonneveld, onderzoeker Youth Spot-Jongerenwerk. Dit is de eindpresentatie van het uitgebreide kwalitatieve onderzoek naar de effecten van het multi-methodisch handelen van jongerenwerkers op de ontwikkeling van jongeren.
  • Jeroen van den Broek, criminoloog en expert jongeren en social media over de Online leefwereld van jongeren.

Het middagprogramma biedt de keuze uit 26 verschillende workshops rond thema’s als participatie, kwetsbare jeugd, veiligheid, professionaliteit en effectiviteit. Alle workshops staan in het teken van de kracht van jongerenwerk vóór en dóór jongerenwerkers.

Meer informatie en aanmelden
Tot 1 juni 2019 via deze website, klik hier.
Let op: vol = vol (meld je op tijd aan, er kunnen maximaal 200 mensen deelnemen)!

Accreditatie bij SKJ en Registerplein (register sociaal werk) wordt aangevraagd.

Deze landelijke Dag van het Jongerenwerk 2019 is een initiatief van het Landelijk Strategisch Overleg Jongerenwerk :Hogeschool van Amsterdam – Youth Spot, het Nederlands Jeugdinstituut (Nji),  Erasmusplus, Sociaal Werk Nederland, Verdiwel, gemeente ‘s Hertogenbosch, BVjong; met ondersteuning van het ministerie van VWS.

BV jong zoekt 1 of 2 ambulant jongerenwerkers/straathoekwerk voor start nieuw Europees project

BV jong zoekt 1 of 2 ambulant jongerenwerkers/straathoekwerk voor start nieuw Europees project MAGIC WAND –

Doel:              Uitwisselen en het ontwikkelen van nieuwe methoden voor  ambulant jongerenwerk en straathoekwerk in Nederland en Europa. 

Wanneer:     27 – 29 maart 2019 in Amsterdam)

Kosten:        gratis

Projectpartners: 

  • Nederland (BVjong);
  • Slovenie (Zavod Bob);
  • Portugal ( CAI//Streetwork Training institute) en
  • Tsjechie (Czech Assiociation of Streetworkers)  

Waar

Op een hostelboat bij Amsterdam-CS  (vergaderen + overnachten).

Wat: Er komen 15 jongerenwerkers (ambulant jongerenwerkers en/of straathoekwerkers) uit EU-landen  (elk land  3 deelnemers)
Locatie: Amsterdam- Noord (dichtbij pont Buiksloterweg/Centraal Station)

Datum woensdag 27 maart 2019 12.00 uur tot vrijdag 29 maart 2019 12.00 uur 

Interesse?? Mail voor meer informatie (uiterlijk 14 maart) naar bvjong@gmail.com

NIEUW: Europees handboek voor online training van jongerenwerkers

logos ewwwyw

Samen met 6 Europese partners uit Servië, Litouwen, Italië, Oostenrijk, Slovenie, en Kroatie heeft BVjong de afgelopen twee jaar meegedaan aan het European Wide Web of Youth Work’ (EWWyW), een capacity building-project in het kader van het programma Erasmus +: Youth in Action.

Het werd gecoördineerd door NAPOR, de ‘National Association of Youth Workers’ in Servië. Een project waarin vanuit de gezamenlijke wensen en ervaringen met online training van jongerenwerkers gewerkt werd aan de onderliggende vraag; “Hoe kunnen we niet-formele educatie in de online leeromgeving voor jongerenwerkers in de verschillende landen verder ontwikkelen”.

Het resultaat van het project is onder meer een praktische handleiding voor de online training van jeugd- en jongerenwerkers inclusief praktijkervaringen, voorbeelden en hulpmiddelen. De Nederlandstalige versie is hier voor alle werkers gratis te downloaden. Manuel NL-handleiding-online training voor jongerenwerkers

 

logos ewwwyw