Berichten

Videosessie “Kinder- en jongerenwerk zit in de lift. Hoe zetten we dit door?”

Donderdag 21 oktober 2021 van 11.00 – 12.00 uur. Aanmelding: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Werd jij enthousiast dat in Coranatijd er veel meer een beroep gedaan werd op kinder en- jongerenwerkers? Dat het belang van inzet op preventie bij veel beleidsmakers al veel meer doorgedrongen is? En dat lokale en landelijke overheden ons werk zo serieus nemen?

Jij/ jullie als kinder-en jongerenwerkers hebben zichtbaar gemaakt dat we:

 • inderdaad present werken en ook onder lastige omstandigheden onze doelgroepen weten te bereiken
  • flexibel zijn in ons handelen en methodieken: in zeer korte tijd is het online werken een vast onderdeel geworden het jongerenwerk
  • inventief zijn in het bedenken van nieuwe werkvormen en activiteiten afgestemd op de actualiteit
  • meester zijn in het benutten van sociale media, niet alleen voor ons lokale werk maar ook in het spontaan opzetten van landelijke netwerken met andere kinder- en jongerenwerkers
  • in korte tijd landelijke acties kunnen opstarten naar aanleiding van actuele thema’s zoals #NoShank en #nogffvolhouden
  • uitgebreid ideeën voor activiteiten en promotiecampagnes uitwisselen (eenzaamheid, geldezels)
  • de echte influencers zijn die jongeren weten te bereiken vanuit oprechte betrokkenheid en pedagogisch perspectief.

Kom naar de videosessie op 21 oktober en help mee met de oplossing voor de vraag: hoe zetten we deze ontwikkelingen door en hoe houden we als beroepsgroep de regie over onze inzet voor kinderen en jongeren én over ons eigen professionaliseringsproces?

Het programma 21 oktober:

We beginnen met een inleiding van Niko de Groot, coördinator BVjong over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten kinder- en jongerenwerk. En daarna verdere duiding door Dick Smit (trainer, adviseur) en Bianca Boender (You!ng), beiden sinds oktober interim-voorzitters van BVjong. En vervolgens discussie in beakoutrooms . Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

29 november 2019 -landelijke conferentie Jongerenwerk: Kansrijk opgroeien in een veilige wijk: #sterkjongerenwerk

Vrijdag 29 november 2019, 9.30-17.30 uur.
Huis van de wijk ‘De Nieuwe branding’, Crooswijk, Rotterdam.

Gastgemeente is Rotterdam: Opgroeien in deze tijd vraagt veel van jongeren. Niet alle jongeren groeien op in een kansrijke omgeving.
Dat leidt soms tot extreem gedrag, criminaliteit, verslaving, psychische problemen en/of (school)uitval. Maar hoe stimuleer je talenten van hen en vergroot je de veiligheid van kwetsbare jongeren en de lokale samenleving? De actualiteit staat er bol van: hoe voorkom je dat kwetsbare jongeren in criminele milieu’s terecht komen.

Bovendien drukken zwaardere zorg en langdurige sociale regelingen zwaar op de gemeentelijke begroting. Door de inzet van professionals die de jongeren écht kennen, in de buurt zijn en de sociale kaart goed kennen, werken we aan een paradigmashift van curatie naar preventie.

Hoe ziet het jeugdbeleid en concreet het jongerenwerk eruit van gemeenten als Rotterdam, Arnhem, Uden én Antwerpen?   En verder? De laatste onderzoeken over de effectiviteit van jongerenwerk, het gebruik van data binnen jongerenwerk, een kijkje in de online wereld van jongeren, én de laatste landelijke beleidsontwikkelingen rond jeugd, jeugdhulp en jongerenwerk.  Kortom een inspirerende en uitdagende dag voor gemeentelijke bestuurders en beleidsmedewerkers jeugd, managers jongerenwerk en jongerenwerkers zelf die zich werkelijk sterk maken voor de kansen van jongeren.

Deze conferentie wordt georganiseerd door Sociaal Werk Nederland in samenwerking met BVjong, Nederlands jeugdinstituut en YouthSpot. Zie hier voor meer informatie en aanmelding