Vrijstelling van leerplicht wordt moeilijker

“Gemeenten moeten eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio voordat ze kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat deze verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen.”

Lees verder op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.