ZonMW subsidie voor effectmeting jongerenwerk

“Draagt het jongerenwerk bij aan de ontwikkeling van jongeren? Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam heeft samen met jongerenwerkaanbieders Combiwel, Contourde Twern, Dock, Dynamo, JoU, SJJMH, Participe, De Schoor, Streetcornerwork, Xtra, en Youth for Christ van ZonMW subsidie toegekend gekregen voor onderzoek naar de bijdrage van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers aan de psychosociale ontwikkeling, verbeteren contact met netwerk, maatschappelijke participatie en eerder de juiste hulp krijgen van jongeren.”

Lees verder op de website van lectoraat Youth Spot.