Berichten

Kinderwerk: De onmisbare voorloper van het jongerenwerk

Een ‘Shout Out’ naar het Kinderwerk!

Bianca Boender (voorzitter BVjong en You!nG) en Saskia Nout (bestuurslid BVjong en werkzaam voor St. Rijnstad) vinden dat er meer aandacht moet zijn voor ondersteuning in het gezond en veilig opgroeien van kinderen in onze maatschappij. Daarom maken ze zich hard voor goed en stevig kinderwerk in Nederland. Zij doen met de publicatie van het paper ‘Kinderwerk: De onmisbare voorloper van het jongerenwerk’ een letterlijke en figuurlijke ‘Shout Out’ naar het vak kinderwerk.

“Kinderwerkers werken domeinoverstijgend vanuit de positie van het kind. Ze richten zich op de pedagogische opdracht. […] Tijdens aansprekende activiteiten die kinderwerkers organiseren, leren of verbeteren kinderen spelenderwijs hun competenties en vaardigheden.” aldus Bianca en Saskia.

De twee auteurs zien dat er landelijk veel aandacht is voor ‘preventie met gezag’ en er steeds meer focus is op jongerenwerk. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd om jongeren die dreigen af te geleiden zo jong mogelijk te helpen: “Dat is goed en noodzakelijk, maar gaat vaak over jongeren vanaf 12 jaar oud”. Bianca en Saskia pleiten voor meer aandacht voor kinderen: “Als je ze zo jong mogelijk wilt helpen, moet je zo jong mogelijk insteken. En wel op de leeftijd waar kinderen het meeste beïnvloedbaar zijn.”

Het paper ‘Kinderwerk: De onmisbare voorloper van het jongerenwerk’ kan je hier downloaden.

Videosessie “Kinder- en jongerenwerk zit in de lift. Hoe zetten we dit door?”

Donderdag 21 oktober 2021 van 11.00 – 12.00 uur. Aanmelding: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Werd jij enthousiast dat in Coranatijd er veel meer een beroep gedaan werd op kinder en- jongerenwerkers? Dat het belang van inzet op preventie bij veel beleidsmakers al veel meer doorgedrongen is? En dat lokale en landelijke overheden ons werk zo serieus nemen?

Jij/ jullie als kinder-en jongerenwerkers hebben zichtbaar gemaakt dat we:

 • inderdaad present werken en ook onder lastige omstandigheden onze doelgroepen weten te bereiken
  • flexibel zijn in ons handelen en methodieken: in zeer korte tijd is het online werken een vast onderdeel geworden het jongerenwerk
  • inventief zijn in het bedenken van nieuwe werkvormen en activiteiten afgestemd op de actualiteit
  • meester zijn in het benutten van sociale media, niet alleen voor ons lokale werk maar ook in het spontaan opzetten van landelijke netwerken met andere kinder- en jongerenwerkers
  • in korte tijd landelijke acties kunnen opstarten naar aanleiding van actuele thema’s zoals #NoShank en #nogffvolhouden
  • uitgebreid ideeën voor activiteiten en promotiecampagnes uitwisselen (eenzaamheid, geldezels)
  • de echte influencers zijn die jongeren weten te bereiken vanuit oprechte betrokkenheid en pedagogisch perspectief.

Kom naar de videosessie op 21 oktober en help mee met de oplossing voor de vraag: hoe zetten we deze ontwikkelingen door en hoe houden we als beroepsgroep de regie over onze inzet voor kinderen en jongeren én over ons eigen professionaliseringsproces?

Het programma 21 oktober:

We beginnen met een inleiding van Niko de Groot, coördinator BVjong over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten kinder- en jongerenwerk. En daarna verdere duiding door Dick Smit (trainer, adviseur) en Bianca Boender (You!ng), beiden sinds oktober interim-voorzitters van BVjong. En vervolgens discussie in beakoutrooms . Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Datums videosessies BVjong/1sociaaldomein voorjaar 2021 bekend

Na de succesvolle videosessies het afgelopen jaar, gaan BVjong en 1Sociaaldomein ook in 2021 door met het organiseren van videosessies voor kinder- en jongerenwerkers. In het voorjaar 2021 staan de volgende data gereserveerd voor de videosessies kinder- en/of jongerenwerk:

 • Donderdag 21 januari 2021
 • Donderdag 18 februari 2021
 • Donderdag 18 maart 2021
 • Donderdag 15 april 2021
 • Donderdag 20 mei 2021
 • Donderdag 17 juni 2021

In principe zijn de videobijeenkomsten van 11.00 – 12.00 uur. Indien nodig kan het met een half uur verlengd worden. Het programma wordt steeds zo’n twee weken voor de videosessie bepaald, waardoor we in kunnen spelen op actuele situaties.

Programma 21 januari 2021: De videosessie van 21 januari heeft als onderwerp #Nogfffffvolhouden :Wat kunnen wij als kinder- of jongerenwerkers doen om jongeren te blijven motiveren nog zeker tot de zomer vol te houden wat betreft de coronaregels. En hoe bieden we jongeren daarbij ook perspectief.

Meer informatie en aanmelden via de website https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies