Berichten

Kinderwerk: De onmisbare voorloper van het jongerenwerk

Een ‘Shout Out’ naar het Kinderwerk!

Bianca Boender (voorzitter BVjong en You!nG) en Saskia Nout (bestuurslid BVjong en werkzaam voor St. Rijnstad) vinden dat er meer aandacht moet zijn voor ondersteuning in het gezond en veilig opgroeien van kinderen in onze maatschappij. Daarom maken ze zich hard voor goed en stevig kinderwerk in Nederland. Zij doen met de publicatie van het paper ‘Kinderwerk: De onmisbare voorloper van het jongerenwerk’ een letterlijke en figuurlijke ‘Shout Out’ naar het vak kinderwerk.

“Kinderwerkers werken domeinoverstijgend vanuit de positie van het kind. Ze richten zich op de pedagogische opdracht. […] Tijdens aansprekende activiteiten die kinderwerkers organiseren, leren of verbeteren kinderen spelenderwijs hun competenties en vaardigheden.” aldus Bianca en Saskia.

De twee auteurs zien dat er landelijk veel aandacht is voor ‘preventie met gezag’ en er steeds meer focus is op jongerenwerk. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd om jongeren die dreigen af te geleiden zo jong mogelijk te helpen: “Dat is goed en noodzakelijk, maar gaat vaak over jongeren vanaf 12 jaar oud”. Bianca en Saskia pleiten voor meer aandacht voor kinderen: “Als je ze zo jong mogelijk wilt helpen, moet je zo jong mogelijk insteken. En wel op de leeftijd waar kinderen het meeste beïnvloedbaar zijn.”

Het paper ‘Kinderwerk: De onmisbare voorloper van het jongerenwerk’ kan je hier downloaden.

Videosessie “Kinder- en jongerenwerk zit in de lift. Hoe zetten we dit door?”

Donderdag 21 oktober 2021 van 11.00 – 12.00 uur. Aanmelding: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Werd jij enthousiast dat in Coranatijd er veel meer een beroep gedaan werd op kinder en- jongerenwerkers? Dat het belang van inzet op preventie bij veel beleidsmakers al veel meer doorgedrongen is? En dat lokale en landelijke overheden ons werk zo serieus nemen?

Jij/ jullie als kinder-en jongerenwerkers hebben zichtbaar gemaakt dat we:

 • inderdaad present werken en ook onder lastige omstandigheden onze doelgroepen weten te bereiken
  • flexibel zijn in ons handelen en methodieken: in zeer korte tijd is het online werken een vast onderdeel geworden het jongerenwerk
  • inventief zijn in het bedenken van nieuwe werkvormen en activiteiten afgestemd op de actualiteit
  • meester zijn in het benutten van sociale media, niet alleen voor ons lokale werk maar ook in het spontaan opzetten van landelijke netwerken met andere kinder- en jongerenwerkers
  • in korte tijd landelijke acties kunnen opstarten naar aanleiding van actuele thema’s zoals #NoShank en #nogffvolhouden
  • uitgebreid ideeën voor activiteiten en promotiecampagnes uitwisselen (eenzaamheid, geldezels)
  • de echte influencers zijn die jongeren weten te bereiken vanuit oprechte betrokkenheid en pedagogisch perspectief.

Kom naar de videosessie op 21 oktober en help mee met de oplossing voor de vraag: hoe zetten we deze ontwikkelingen door en hoe houden we als beroepsgroep de regie over onze inzet voor kinderen en jongeren én over ons eigen professionaliseringsproces?

Het programma 21 oktober:

We beginnen met een inleiding van Niko de Groot, coördinator BVjong over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten kinder- en jongerenwerk. En daarna verdere duiding door Dick Smit (trainer, adviseur) en Bianca Boender (You!ng), beiden sinds oktober interim-voorzitters van BVjong. En vervolgens discussie in beakoutrooms . Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Gratis Videosessie: Nepnieuws en complottheorieën …en rol van kinder- en jongerenwerk bij het weerbaar maken van de jeugd.

Donderdag 10 december 11.00 – 12.30 uur. https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies

Een interessante videomeeting over wat je als werker  moet met al dat nepnieuws wat via social media verspreid wordt. Het coronavirus resulteerde niet alleen in een wereldwijde epidemie maar ook in een zogenoemde ‘infodemie’. Op het internet is een overload aan informatie en nieuws te vinden, maar ook aan nepnieuws en complottheorieën. Dergelijke berichten kunnen bijdragen aan het verscherpen van tegenstellingen en het vergroten van ongewenste polarisatie. Jongeren weten niet altijd nepnieuws te herkennen en lijken gevoelig(er) voor complottheorieën.

Wat is nepnieuws? Hoe herken je nepnieuws?  Wat kom je allemaal tegen aan complottheorien?  Wat kan je doen om jongeren weerbaarder te maken voor nepnieuws? Wat is de rol van jongerenwerkers bij dit onderwerp in vergelijking met ouders/onderwijs? 

Dat zijn de belangrijkste vragen die we tijdens deze vidoesessie willen bespreken.  Een interressante en oook praktische videosessie met inleidingen van Joline Verloove  van Kennisscentrum Integratie en Samenleving (KIS) en Bianca Boenders – You!ng.

Let op: de videosessie duurt 1,5 uur. Aanmelden: https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies