Entries by BVjong

Jongeren drinken minder

“Onderzoek toont aan: jongeren drinken minder. In 2011 had nog 66% van de 12 tot 16 jarigen ooit alcohol gedronken, in 2015 was dat 45%. Werden jongeren tien jaar geleden nog de “zuipschuiten van Europa” genoemd, nu zijn de cijfers een stuk positiever. Er zijn minder jongeren die drinken, ze starten op latere leeftijd met […]

Hoe ondersteunen gemeenten en professionals LHBT-vluchtelingen?

“In een asielopvang lopen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een groter risico om uitgesloten, bedreigd of mishandeld te worden. Hoe kunnen zij in de opvang goede zorg en ondersteuning krijgen van professionals en vrijwilligers? En wat kan de gemeente voor hen betekenen? Movisie geeft antwoord in een korte handreiking.” Lees verder op de website […]

Problemen beïnvloeden levensloop jongeren

“Gedrags- en emotionele problemen in de kindertijd en adolescentie hebben invloed op de levensloop van jongvolwassenen. Dat blijkt uit het proefschrift van Karin Veldman, die op 13 december promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.” Lees verder op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.  

Vrijstelling van leerplicht wordt moeilijker

“Gemeenten moeten eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio voordat ze kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat deze verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen.” Lees verder op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Eigen kwaliteitslabel voor sociaal werk

“Sociaal Werk Nederland heeft een kwaliteitslabel ontwikkeld voor de branche. Marije van der Meij, Projectleider kwaliteit en professionalisering bij Sociaal Werk Nederland: ‘Onze leden hebben aangegeven dat hier behoefte aan is omdat bestaande, branche overstijgende, kwaliteitskeurmerken zich vooral richten op processen en protocollen. Ons kwaliteitslabel is gebaseerd op waarden over professionalisering, vakmanschap, effect van dienstverlening […]

Te weinig plek in grote steden voor dakloze jongeren

“Opvangcentra in grote steden zien de toeloop van dakloze jongeren toenemen. Maar door een tekort aan plekken krijgen ze niet altijd een geschikte slaapplek in de jongerenopvang. Dat zeggen verschillende hulporganisaties voor zwerfjongeren tegen NOS op 3 en FunX.” Lees verder op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

ZonMW subsidie voor effectmeting jongerenwerk

“Draagt het jongerenwerk bij aan de ontwikkeling van jongeren? Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam heeft samen met jongerenwerkaanbieders Combiwel, Contourde Twern, Dock, Dynamo, JoU, SJJMH, Participe, De Schoor, Streetcornerwork, Xtra, en Youth for Christ van ZonMW subsidie toegekend gekregen voor onderzoek naar de bijdrage van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers aan […]

Nieuwe gezichten Youth Spot 2016

“Het afgelopen jaar is het team van Youth Spot uitgebreid met vier nieuwe collega’s. In dit artikel stellen zij zich voor en vertellen zij wat zij doen binnen het lectoraat.” Lees verder op de website van lectoraat Youth Spot.

Verbod op drug 4-Fluoramfetamine

“De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) wordt verboden. De drug die in de vorm van een pil, capsule of poeder te verkrijgen is, kan leiden tot  ernstige hoofdpijnen  en schade aan de hart- en bloedvaten. Gebruik leidt in sommige gevallen zelfs tot een hersenbloeding. Dat schrijven staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur […]

‘Vrijwilligers zijn meer dan ooit nodig’

“‘Vrijwilligers zijn vaak bescheiden, maar besteden ondertussen veel tijd aan allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Hiervoor krijgen ze geen vergoeding in de vorm van een salaris. Het is dan ook belangrijk om hen te laten zien dat ze gewaardeerd worden. Daar is de nationale Dag van het Vrijwilligerswerk voor bedoeld.’” Lees verder op de website Zorgwelzijn.